שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שמות שמתאימים לחנוכה

לכבוד הרה"ג שמואל גנוט שליט"א
נולדה לנו בת יום לפני חנוכה. האם לקרוא לה בשם יהודית?
דוד
בני ברק
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
ישנם כאלו שמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ממליץ להם שיקראו לבנם שנולד בימי החנוכה בשם מתתיהו, על שם מתתיהו הכהן הגדול. אם כי מרן שליט"א הוסיף ואמר שאין זה מנהג נפוץ, לקרוא לילד בשם מתתיהו.
 
ושאלתיו בענין השם יהודית, שיש הרוצים לקרוא לבתם בשם זה, על שם הנס שעשתה יהודית, שהשקתה את הצורר בחלב והרגה אותו וברחו כל האויבים, אך השואל הסתפק בכך שהרי יהודית גם היתה שמה של אשת עשו הרשע.
מרן שליט"א השיב שנכון, אך הרמ"א בהלכות חנוכה כותב שיהודית היתה צדקת ובגללה נוהגים לאכול מאכלי חלב.
 
מרן שליט"א פתח מסכת יבמות, הצביע על דף ס"ה עמוד ב, והראה שבגמרא נכתב על יהודית דבתייהו דרבי חייא, והוסיף שאפשר לקרוא בשם טוב, אם אין מתכוונים לשמות הרשעים שנקראו בשם זה, אלא מכוונים לשמות הצדיקים שנקראו בשם זה.
 
מזל טוב והרבה נחת יהודית!!...
שמואל ברוך גנוט