שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

לשאול נכרי מה השעה כשהוא ידליק סלולרי כדי לענות לך

שאלה

לכבוד הגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

האם מותר לשאול לגוי בשבת "מה שעה", ואז לפעמים כשאין לגוי שעון על היד, הגוי צריך להדליק או ללחוץ על הטלפון שלו, ולראות מה השעה, ? והטעם, ?

מצוי בעיקר מי שיש לו עובד זר בבית, וכדומה ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

מותר, משום שביכולתו לבדוק בשעון הקיר או בשעון אחר, ומה שבחר להדליק את הסלולרי שלו, היה זה להקל עליו להשיב על שאלתך.

כיוצא בזה כתב הגרשז"א לענין גוי שעובד במטבח אצלך, וביכולתו להדיח כלים בידים, אך הוא בוחר על דעת עצמו להקל את עבודתו ע"י הדלקת מדיח הכלים.

אמנם אם ישנה ערימת כלים גדולה, שעצם הציווי שלך אליו להדיחה, מחייבת הפעלת המדיח-אסור. וה"ה בנדו"ד, לכאורה, שאם אין לו אפשרות לראות בשעון אחר מלבד להדליק את הסלולרי, אסור. משום שהוא עושה את המלאכה האסורה רק בעבורך, וזה אסור במקרה זה גם ברמיזה, כמובא בפוסקים.

 

בברכה

שמואל ברוך גנוט