שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

נטילת ידים לאחר תספורת חלאקה

לכבוד הגרש"ב גנוט שליט"א מחה"ס הנפלא שלהי דקייטא ועוד ספרים חשובים

שלום וברכה וישע רב

ראיתי כמה חילוקי מנהגים בשאלה האם ליטול ידים על תספורת החלאקה ורציתי לדעת דעת כת"ר בענין זזה ומה שכתוב אצלו בדבר

 

בברכת התורה

א.ר.

ירושת"ו

 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

בעל הקהילות יעקב זצ"ל לא הסכים לספר ילדים קטנים בתספורת החלאקה, באומרו ש"אני אינני ספר"..., אך כעבור שנים הסכים לספר את הקטנטנים, באומרו כי רואה הוא שהדבר עושה טוב ליהודים החפצים שהוא יספר את שערות ראשי הפעוטות, וכך גם נוהג בנו הגר"ח קניבסקי שליט"א, הגוזז מקצת משערות ראשי הקטנים ומברך אותם שיגדלו לתלמידי חכמים. הגר"ח שליט"א סבור שלמרות שצריך ליטול ידיים על תספורת, הרי שאין צורך ליטול ידיים על גזיזת מספר שערות ב"חלאקה", (והוא הוכיח זאת מהגמרא בפסחים קי"ב א) ולכן הוא אינו נוטל ידיים לאחר גזיזת שערותיהם.

לעומתו סבור היה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שצריך ליטול ידים על גזיזת שערות הקטנים ולכן חדל מלספר את הקטנטנים.

הרב יש"מ שליט"א סיפר לי שנכנס עם בנו הקטן, כדי שמרן הגראי"ל זצ"ל יספרו מעט בתחילת החלאקה, אך מרן זצ"ל אמר לו בנעימות: "כתוב בשולחן ערוך שצריך ליטול ידיים אחרי תספורת. בעבר, כשהיה לי כח, הייתי מספר את הילדים ויוצא ליטול ידיים. אך כעת אני חלש וקשה לי, ועד שאצא מהחדר, אטול ידיים ואחזור, יצטרכו הממתינים בתור לחכות. לכן אני מבקש את סליחתכם, אך לא אוכל לספר את הילד, ליטול ידיים ולעכב את כל אלו שמחכים בחוץ"...

לאחרונה, לאחר שהגר"ח קניבסקי שמע שמרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל מקפיד בדבר, החל גם הוא ליטול ידים או לרחוץ ידיו במעט מים לאחר תספורות החלאקה.

 

בברכה שמואל ברוך גנוט