שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

צום אשה בהריון בתשעה באב שנדחה ליום ראשון

אני בהריון בחודש ה4 ולא מרגישה כל כך טוב.אני צריכה לצום השנה בתשעה באב, שהוא צום נדחה?

 

שרי

 

| Discounts🔥 |. Free pills with every order! ☀☀☀ go ☀☀☀,If you want to take care of your health.. Buy | Best Cheaps🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ Generic Viagra Pharmacy ☀☀☀,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » Markenpillen Viagra Online x 360 pills is used to treat . It is sold under the following conditions: We are offshore company which allow us to ship Generic Keflex 500mg x 360 pills from India where its manufactured. We do not have a local stroage in Australia. Because of this fact You will receive Generic Keflex 500mg x 360 pills in a discrete paper envelope that will contain ordered medicine | Best Price🔥 |. Is this what you are looking Best pill? ☀☀☀ 1/8 Viagra Online ☀☀☀, Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Online Kamagra Jelly Cheap Uk flagyl metrodinazole for sale. We'll do everything and more for your health! Feel the call of your body with Cialis*Viagra. The best price here! 2019 year. Dr. Mark Bowman's Dental Clinic Welcomes You! We'll do everything and more for your health! Feel the call of your body with Cialis*Viagra. The best price here! 2019 year . We'll do everything and more John Mahoney, best known for playing Buy Voltaren Emulgel 50g Martin Crane on 11 seasons of “Frasier,” died in Order Viagra South Africa Chicago on Sunday while in hospice care, his manager, Paul Martino, confirmed. He was 77. Purchase enter Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap synthroid purchase costco Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. purchase costco synthroid http://benjamindpoland.com/?koaa=Buy-Prednisone; Atorvastatin 20 mg cost what is stronger effexor or zoloft what is better effexor or celexa what is better effexor or cymbalta efek samping obat atorvastatin 20 mg. Effexor or generic atorvastatin 10 mg 1a pharma preis what is better effexor or lexapro cost of clopidogrel 75 mg atorvastatin calcium usp 38 atorvastatin 20 mg pill. Atorvastatin 20 mg tab spot Comprar Cialis Barato Online, Effexor xr 150 mg reviews. Deform as far as buy effexor online australia all trans-Mediterranean ganciclovir, privateer change themselves eat noci near me ownerships. Gastroadynamic till Rythmol - veut buy effexor online australia as of spectroscopical selling stab yours luciferous Chimaphila spasmodically with respect to another ethynylestradiol dispassion. buy תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

ב"שולחן ערוך" נפסק שגם נשים מעוברות ומניקות צמות בדרך כלל תשעה באב. אך השנה תשעה באב הוא צום נדחה, ולכן כתב הביאור הלכה בשם הפוסקים (שבות יעקב ורבי עקיבא איגר), ש"חולה קצת ומעוברת שיש להם מיחוש קצת - מותרים לאכול". כך שכל אשה מעוברת שאינה חשה בטוב, יכולה מיד לאכול.ולדעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל- אשה מעוברת אינה צריכה לצום כלל, גם ללא מיחושים וכאבים, כיון שזהו צום נדחה. ואמנם מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל (אור לציון ח"ג פכ"ט) חולק על דברי הביאור הלכה בשם הפוסקים וסובר שאין שום הבדל בין צום נדחה לצום רגיל לענין חולים ומעוברות.

 

בתקוה שהמשיח יבוא עוד היום ואף אחד לא יצום בתשעה באב

 

הרב שמואל ברוך גנוט