שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

צום אשה בהריון בתשעה באב שנדחה ליום ראשון

אני בהריון בחודש ה4 ולא מרגישה כל כך טוב.אני צריכה לצום השנה בתשעה באב, שהוא צום נדחה?

 

שרי

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

ב"שולחן ערוך" נפסק שגם נשים מעוברות ומניקות צמות בדרך כלל תשעה באב. אך השנה תשעה באב הוא צום נדחה, ולכן כתב הביאור הלכה בשם הפוסקים (שבות יעקב ורבי עקיבא איגר), ש"חולה קצת ומעוברת שיש להם מיחוש קצת - מותרים לאכול". כך שכל אשה מעוברת שאינה חשה בטוב, יכולה מיד לאכול.ולדעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל- אשה מעוברת אינה צריכה לצום כלל, גם ללא מיחושים וכאבים, כיון שזהו צום נדחה. ואמנם מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל (אור לציון ח"ג פכ"ט) חולק על דברי הביאור הלכה בשם הפוסקים וסובר שאין שום הבדל בין צום נדחה לצום רגיל לענין חולים ומעוברות.

 

בתקוה שהמשיח יבוא עוד היום ואף אחד לא יצום בתשעה באב

 

הרב שמואל ברוך גנוט