שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הבדלה לאשה בתשעה באב שחל במוצאי שבת

כבוד מו"ר הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

רעייתי אינה צמה בתשעה באב זה, כדין מעוברת, ורצינו לברר כיצד עליה לעשות הבדלה בתשעה באב, והאם בכלל

בברכת התורה

שלמה הלוי

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

השנה, כשצום תשעה באב חל במוצאי שבת, אשה שאינה צמה, או שצמה עד הבוקר או הצהריים, צריכה לעשות הבדלה. ישנם דעות רבות בין פוסקי זמנינו בפרטי הבדלה זו, ואסביר בקצרה: ישנם דעות שאשה כלל לא תבדיל, משום הבעיות שבעצם הבדלת אשה, ולכן הבעל יבדיל לה והיא תשתה מהכוס, (וכשהבעל מבדיל, ישנם הסוברים שהבעל יכול להוציא את עצמו בהבדלה זו, ואז הוא לא יצטרך להבדיל שוב במוצאי תשעה באב). וישנם הסוברים שהאשה עצמה תבדיל ותשתה בעצמה. ישנם הסוברים שהאשה תתן לקטן (שהגיע לגיל חנוך הבדלה, אך לא לגיל חינוך על אבלות החורבן, שהוא בערך בגיל 7), לשתות, ואם אין להם ילד בגיל זה, תשתה האשה את רוב כוס המיץ ענבים.  ויש הסוברים שהאשה צריכה להבדיל על בירה, מיץ תפוזים, קפה ויתר המשקאות שהם 'חמר מדינה'. ואולם לדעת ה'חזון איש'- אין בימינו כלל 'חמר מדינה' ולכן האשה עצמה תבדיל על מיץ ענבים (ולא על יין). וישנם הסוברים שהאשה תאכל ללא הבדלה כלל. חושבני שהמנהג המקובל הוא שהאשה עצמה תעשה הבדלה ותשתה בעצמה.

 

ילדים קטנים שאוכלים בתשעה באב, יכולים לאכול בלי הבדלה (שבט הלוי ח"י קע"ז ואורחות רבינו ח"ב קמ"ה). אם האשה שותה רק מים- לא תבדיל על הכוס כלל.

 

בברכה שמואל ב. גנוט