כא) תוית הדבוקה ללחם - מותר להסיר את התוית מעל הלחם
.22וראוי להוציא עמה מעט מהלחם

כב) אבקת דייסה - מאכלי תינוקות שמכינים מאבקת חלב ומים
ויש בהם גושים שהתינוק אינו יכול לאוכלם מותר לרסקם ולמעכם ביד או בכפית, או להוציאם מהדייסה עם קצת
.23דייסה

כג) שוקו לשתיה - שמכינים ע"י חלב ואבקת קקאו ונוצרים גושי
.24קקאו מעל החלב מותר להסירם בכפית עם מעט חלב

כד) עור העוף -  מותר להסיר את העור מהעוף לצורך אכילה
.25לאלתר

כה) עצמות - מותר לברור העצמות מהדגים, וכן העצמות מהעוף
.26בשעת הסעודה, לצורך האכילה לאלתר

כו) קרום שעל דייסה או חלב -  קרום שנוצר מעל חלב רתוח או
על דייסא שהתקררה וכן שומן שצף על המרק מותר להסירו
.27בכף או ביד [עם מעט מהמאכל] כדי לאוכלו מיד

כז) מיון אוכל מפסולת בצלחת - כשהשאירו בצלחת שאריות
מאכל עם פסולת  כגון קליפות של ביצים עם ביצים שלימות
.28אסור להוציא את הקליפות מהצלחת

כח) הוצאת אוכל מהפסולת -  קליפות המעורבות בביצים או
בפירות אסור להוציא את הפירות או הביצים מתוך ערימת
.29הקליפות אלא רק לצורך אכילה לאלתר

כט) שריית ירקות במים -  אסור להשרות קלחי חסה או שאר
ירקות  במים  כדי להפריד מעליהם  החול  והשרצים אבל
מותר לשטפם מתחת זרם מים.

ל) גרעין של לימון בסלט - אסור להוציא מתוך סלט גרעין של
לימון  משום  בורר פסולת  אבל  אפשר  להרימו עם
 מעט
.31סלט

לא) מרק איטריות -  כשיש אטריות מעורבות במרק אין לסנן
במצקת או בכף כדי להוציא מרק שזהו בורר בכלי אלא
.32אפשר להטות את הסיר על מנת שרק המשקה ישפך