ט) הפרדה בכלי - אסור להשתמש בכלי העשוי לברירה כגון
.10מסננת או נפה אפילו שמוציאים אוכל כדי לאכול מיד

י) מצקת מנוקבת או כף מחוררת - כלים הנועדים לסינון שמן
או מרק לכתחילה אין להשתמש בשבת במצקת מנוקבת
.11שנועדה לסנן הירקות מהמרק משום איסור בורר בכלי

יא) מגלען דובדבנים או זיתים - כלי שנועד להוציא את גרעין
מהדובדבן  או  מהזיתים  אסור  בשבת  להשתמש  בו  כיון שנחשב לכלי של ברירה ובפרט שבפעולתו הוא מוציא את
.12הפסולת שהיא הגרעין מתוך האוכל

יב) תפוחן - כלי המיועד להוציא את הגרעינים מהתפוח,
.13המקילים להשתמש בו בשבת יש להם על מי שיסמוכו

יג) קולפן תפוחים - יש האוסרים להשתמש בקולפן בשבת לכן
יש להמנע מכך ואפשר להשתמש בסכין מכל מקום המיקלים
.14להשתמש בו סמוך לסעודה יש להם על מי לסמוך

יד) מסננת תה - שקיות תה ("תיונים") הנמצאים בכלי המיוחד
לסינון תה מותר להשתמש במסננת כדי להוציא תה אבל
מפוזרים בתוך הכוס כשעלי התה אינם בשקיות תה אלא
.15אין להשתמש במסננת התה

טו) .16שקית תה -  מותר להוציא שקית תה מכוס תה

טז) עוגת קרם או דודבנים - מותר להסיר קרם, פירות, או
סוכריות ג'לי שמונחים על העוגה כדי לאכול את העוגה
אבל אם בתוך העוגה כמו ב"עוגה אנגלית" אסור .17 להסיר משום בורר

יז) אשכול ענבים - אסור להוציא מאשכול ענבים את הענבים
שאינם ראויים למאכל וזהו הגדרה של פסולת מאוכל שיש
.18בזה איסור ברירה

יח) כלי אחסון "חמוצים" - כלי של "חמוצים" שיש בתוכו מסננת
, פלסטיק שנועדה להרים את "החמוצים" מתוך המים שבכלי
אין להוציא "החמוצים" בעזרת המסננת אלא יש להוציא
.19החמוצים" ביד"

יט) קופסאות שימורים - לכתחילה אין לשפוך את המים מתוך
קופסאות שימורים משום חשש בורר והמיקלים בכך יש להם
.20על מי לסמוך

כ) מסננת על ברז -  מותר לפתוח ברז מים אפילו שמורכבת
עליו מסננת.