איזה אומץ צריך כדי לעלות על הרכב ולנסוע בשבת.

 הרי אנו רואים ממש כיצד בכל סוף שבוע תאונות הדרכים מתגברות, קשה להבין איך אדם רגיל כשנוסע בימי השבוע הוא בכבישים ובכל זאת נוסע בשבת ומוסיף מסתכן סיכון על סיכון. הרי יש קטרוגים מהשמיים על כל מחלל שבת כלומר הסכנות אורבות לו יותר מתמיד הן בנסיעה והן במקום שנוסע לשם. ובוודאי שאין לו את סגולת השבת ששומרת, אז מדוע לקחת סיכון!? 

 ויש כאלה שחוששים ממה יגידו ומתביישים מהחברים או השכנים, וזה מפליא כי כולם יודעים שצריך לשמור שבת וזוהי מקור הברכה וטוענים ש...לא נעים מהחברים, "מה יגידו".

הרי זה מגוחך !צריך להיות לא נעים מבורא עולם ולא מהחברים את הדין נותנים לפניו לאחר מאה ועשרים שנה ואף חבר לא יציל אותנו ביום שנצטרך לעמוד לפני בורא עולם.

שבת היא מצווה נעלה ביותר ויש לה משמעות גדולה ביותר אי אפשר לוותר עליה בשביל נסיעה עם חברים, שכולם יחכו ואנו נאמר החלטנו שאנו מתחזקים יותר בשמירת שבת.