יש סוגי אנשים שכאשר באים עליהם צרות הם מחליפים מזוזות או בודקים כתובה...

וכשאין להם שלום בבית אז מחפשים איך לעשות תיקון וכשאין פרנסה מחפשים קמיעות. מנסים לעשות הכל בכל מכל, חוץ מלשמור שבת ולהתחזק בהלכותיה.

כשמעליבים את השבת ולא מתחייסים להלכותיה אז השלום בבית נעלם הפרנסה בורחת והצרות מאיימות, הרי אדם שמחלל שבת הרי הוא חותך לעצמו את המזל, מושך עליו עין רעה, וקללות, ולא יעזרו כל המקובלים בעולם כל עוד שלא שומרים שבת.

 השבת היא הסגולה להצלחה היא הקמיע לפרנסה הגורם לשלום בבית וחבל לאבד אותה בשביל ים או כדורגל...  הרי השבת היא המזרימה את ההצלחה לששת ימי השבוע .

וכל הכוחות וההצלחה נמשכים מיום השבת וזה מגוחך שמי שאינו משתמש בקמיע של ההצלחה ובכל זאת בא בטענות מדוע לא מצליח ואין שלום בית ואין כסף ועוד כאילו טענות ומענות ומחפשים סגולות וקמיעים אבל את מה שבאמת צריך לעשות, שמירת השבת לא עושים שהיא מקור הברכה.