בהיותו במסגרת שירות המילואים, לחם הרב אלישע שליט"א במלחמת ששת הימים. כאיש קשר צויד הוא במכשירי קשר, ובהיותו בארמון הנציב נשמעה לפתע מתוך מכשירו קריאה נרגשת.

הרב אלישע היטה אוזנו, שמחה מילאה את ליבו, והוא החל רוקד ומקפץ בחדווה וגיל.

"מה לך רוקד כך בעיצומה של מלחמה?!" - תמהו חבריו.

"הר הבית בידינו!" - שאג הוא מתוך שמחה - "הכותל חזר אלינו!" - המשיך הרב אלישע לרקוד ולשמוח, כשהוא סוחף אחריו את חבריו, אשר יצאו עמו במחול. הרגליים מקפצות, והפה מלא תהילה לבורא עולם על ניסיו ונפלאותיו.