סיפור היסטורי - הרב אלישע לוי מחפש מדריכי נוער לשבת
הרב אלישע לוי שליט"א מספר על ביקורו בישוב נוקדים