מכתבי תודה מבתי ספר

 

תודה מכולל שומרי החומות

מכתב תודה מבי"ס בית חנה

מכתב תודה מבי"ס היובל | מכתב מילדי בי"ס היובל

תודה מבי"ס מצדה | מכתב מבי"ס מצדה בנושא סת"ם

מכתב תודה מבי"ס השלום

מכתב תודה מהגימנסיה העברית

מכתב תודה מת"ת יטב לב סאטמר

מכתב תודה מת"ת קמיניץ

מכתב תודה מילדי חברון

מכתב תודה ממבוא חורון

מכתב תודה מבי"ס מורשת

מכתב תודה מבי"ס שלהבת, שעלבים

תודה מבי"ס ממ"ד הר חברון

תודה מבי"ס ממ"ד תורני הר נוף

תודה מקבוצת יבנה

מכתב תודה מבית ספר מנחת

מכתב תודה מבי"ס אטיאש על הפעילות בנושא התורה | מכתב "תורה לי" | מכתב תודה מביה"ס אטיאש על הפעילות בנושא "ספר תורה" | עוד מכתב מבי"ס אטיאש | מכתב תודה מהמנהלת

 תודה מביה"ס תלפ"ז ב'

מכתב תודה מבי"ס נועם רמות

מכתב תודה מממ"ד ברנדט

מכתב תודה מממ"ד גבעת זאב

 מכתב תודה מממ"ד תלפ"ז | מכתב תודה על תערוכה על תשמישי קדושה

מכתב תודה מביה"ס ממלכתי קהילתי לוד

מכתב תודה מבי"ס ממלכתי ע"ש זלמן ארן 

   מכתבי תודה מביה"ס הממלכתי בגילה: תודה על פעילות בנושא תפילין | תודה על פעילות בנושא סת"ם | תודה על פעילות בנושא הציצית   | מכתב תודה על הפעילות בנושא השופר | מכתב תודה מבי"ס אוילינה

מכתב תודה מבי"ס יעלים 

 מכתב תודה מהנהלת בי"ס נעורים | מכתב תודה מבי"ס נעורים

מכתב תודה מבי"ס גבעת רונן

 

 מכתבי תודה מגנים

 

 

 

מכתב תודה מגננות תלפ"ז

  תודה מגן גבעת הוורדים

תודה מגן ילדי חברון

מכתב תודה מגננות תלפ"ז

תודה מגן שולמית

תודה מגן כפר עציון, ארנונה

תודה מילדי גני קדם חובה

תודה מילדי גן ממ"ד בית שמש

תודה מילדי גני בית א-ל

מכתב מגן יהושע בן נון

מכתב מגן ממ"ד מעלות דפנה

תודה על פעילות המזוזה

 

מכתבי תודה מילדים

 

 

 

 

מכתב תודה מילדי כיתה ה', מורשת

מכתב תודה מילדי ביה"ס סאלד | עוד מכתב תודה מילדי ביה"ס סאלד

מכתב תודה על הפעילות בנושא מזוזות ותפילין

מכתב תודה על הפעילות בנושא נטילת ידיים

עוד מכתב תודה

 

מכתבי תודה מהורים

מכתב תודה ממשפחת בלומנטל

מכתב תודה מהורי הילדים בגן יהושע בן נון

מכתב תודה מהורים 

 

מכתבי תודה מארגונים שונים

מכתבי תודה מהמדריכה הפדגוגית באפרתה

מכתב תודה מרכזת פרויקט ערבים