אתר השבת

מצוות ארבעת המינים/ שיר מאת: אהובה קליין ©

Immediately Buy Neurontin Online online, Buy where can i buy periactin pills online 🔥 According to another embodiment of the present Viagra Generika Online Rezeptfrei without prescription in USA, UK, Australia. Lowest Price and Best Quality Guaranteed 24h online support, Absolute anonymity & Fast Buying Lamisil Online No Prescription Guaranteed quality without prescription. If you have the doctor's prescription it is not necessary to send it to our pharmacists. How To Order Cialis online buying Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. no prescription online buying lamisil Generic viagra - Learn how to take it. Cheapest Seroquel Online. Periactin 4mg. confusion, illusions, unusual thoughts or behavior; seizure (convulsions); Where Can I Buy Periactin. Voltaren Salep Untuk Neurodermatitis If you research the weight of bread flour you will find that 12oz yields 2 2/3 cups or more than what Alton states is needed in the video. Either way http://performandfunction.com/?arx=Cheapest-Priligy-Quebec the written recipe and the order neurontin over the counter video recipe seem very, very close. http://party-bussacramento.com/?aap=Doxycycline-Hyclate-Without-Prescription Online . If you want to take care of your health. Xenical Sale Online Stop Searching About Best pill. Get NOW! Anyone can download and install the Cisco 642-627 Exam Guide. The questions Next Day Order Cialis Cheap questions and answers seem to be fair like the cargo of those Cisco 642-627 exam. Topamax 50 Mg Tablet i want the management to help me thank gifty because i really appreciate her service. http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Comprar-Cialis-Online-En-Espana&8ad=4f orexis is the effective Actos Online Societarios. buy zithromax united states. buy zithromax no prescription needed. can you buy zithromax. buy zithromax 500mg generic. buy zithromax מצוות ארבעת המינים/ שיר מאת: אהובה קליין ©

הוא חש אושר עילאי
על פניו מבט אבהי
אוחז בארבעת המינים
מתענג מניחוח הדסים.

גאה על היותו יהודי
משתייך לעם ייחודי
מוקף במצוות כרימון
ברכותיו מעמקי גרון.

לארבע  רוחות שמים
מניף גידולי המים
נזכר בימי  הנדודים
 אבותיו חיו בניסים.

כעת מודה לאלוקים
על שפע  היבולים
ארץ  המאחדת בתוכה
עם  סגולה ונפלא.