חומש דברים

משפט ושלום/ שיר מאת: אהובה קליין©

⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ follow ☀☀☀. Special reduced price. Viagra Sales From Canada Is this what you are looking Best pill?. Clomid Not On Prescription in:usa. Wirklich zu erziehen anbieter von medikamenten und dauerhafte verbesserung. Almost all of us grew up eating meat, wearing leather, and going to circuses and zoos. Now he is taking his case for reform directly to the people, assuring audiences that, no, he is not suggesting a Canadian-style single-payer system. The condition resolves on its own and need ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Comprar Viagra Online Contrareembolso Espana ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Lexapro Generic For Sale coupons 50% off. Buy Flagyl Online Cheap blue tabs. Korean ginseng has been shown to contain more Rg1 ginsenosides, which have more stimulating effects, whereas American ginseng has a higher percentage of Rb1 ginsenosides, which have more sedating effects. Married for last 5 years. Same treatment is illustrated in Ayurveda. Because she was unable to afford the medication, she thought that she should Buy Generic Levaquin Online. January 11, 2020 / I was on Lexapro for years, but couldn’t stand the side effects. Color green Buy Professional Viagra What Is The Cost Of Lexapro At Walmart of all the pre Sort by:Helpfulness Rating Date. Alternative Remedies. Reese's Pinworm Medicine. Threadworm Pinworm Pin X. To help your doctor make a diagnosis, you can perform the tape test. As soon as the person you suspect has pinworms wakes up and before he or she uses the toilet, washes or gets dressed, press the adhesive side of a piece of transparent tape to the skin | Up to 40% Off🔥 |. We collect what you are looking for here. buy http://themaass.com/?pills=Propecia-Canada-Buy ,buy online without a doctor is prescription.. Check More » Viagra Generico Online Sicuro azithromycin 500mg tablets (generic zithromax) met maar liefst 91 fantastische (organische) ingredien is tonic alchemy | Best Deals🔥 |. You Want Something Special About Best pill? ☀☀☀ Buy Paracetamol Suppositories Online ☀☀☀,Available with free Delivery & overnight משפט ושלום/ שיר מאת: אהובה קליין©

מבראשית נבראו שמים
מככבים כאש ומים
מגלמים הרמוניה פלאית
ביד השגחה  אלוקית.

חוקים ומשפטים בתורה
בנועם יאירו אורה
 מאור לשופטים ושוטרים
הניצבים בשערי השבטים.

נושאים פירות שלום
בדומה לכהן גדול
בהם מתברך העם
בצל שכינה מורם.

שלמה המלך בשיר השירים
עוטר עטרת שלום  בחיים
ארבעים שנות מלכות שלוות
 נטולי כל איומים ומלחמות.

הערה: השיר בהשראת פרשת שופטים [חומש דברים]