חומש במדבר

רפידים

רפידים

 שיר מאת: אהובה קליין ©

 עת הגיעו  העם לרפידים

 רפתה אמונתם באלוקים

 עם משה החלו מריבים

 השכחה גדשה שיאים.

 

 פתחו פתח למהמורות

 הבלבול יצא במחולות

 חיצים נורו לכל עבר

 רוח משה  כולה שבר.

 

 צימאון  ההמון למים

 הצמיח  אהבה למצרים

 משה חשש מסקילה

 פנה לבורא בתחינה.

 

להכות בצור הצטווה

במטהו מתוך ענווה

לפתע, מים זרמו  כנהר

"מַסָּ֖ה  וּמְרִיבָ֑ה"במדבר.

הערה: השיר בהשראת- פרשת מסעי [חומש במדבר]