חומש במדבר

מסעי בני ישראל.

מסעי בני ישראל.

 שיר מאת: אהובה קליין ©

בני ישראל נודדים

במדבר, שרף ונחשים

אלוקים מחבקם ברחמים

נושאם על כנפי נשרים.

 

אינו נוטש בניו

אליהם נושא עיניו

משגיח יומם  וליל

בגיא בהר ובתל.

 

ארבעים ושנים מסעות

אחריתם גאולה וישועות

רמוזים בתהליך הבריאה

לעם נשגב  עטור תהילה.

הערה: השיר בהשראת פרשת מסעי [חומש במדבר]