חומש במדבר

סמיכת יהושע למנהיג/ מאת: אהובה קליין (c)

סמיכת יהושע למנהיג/ מאת: אהובה קליין (c)

השמים יריעה קדושה
ענני כבוד רוח חדשה
ישראל יוצאים מאהליהם
במאורע נדיר יחזו עיניהם. 

משה ניצב מול יהושע
מעל ראשו ידו תנוע
בחיל ורעדה יברכהו
בתפילות ואיחולים ירוממהו.

לעיני אלעזר הכהן
ארשת פניו הוד וחן
אורים ותומים יקרינו אור
מנהיג חדש קם לדור. 
הערה: השיר בהשראת פרשת פינחס [חומש במדבר]