חומש במדבר

המעפילים לראש ההר

Best Place To Buy Viagra Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Cheap Online enter site How Much Does Cipro Ear Drops Cost Online What Is Zoloft? Speaking of Generic Zoloft, it should be noted above all that the medicine is considered to be one of the best among | Best Price🔥 |. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. enter site ,Online Drug Shop, Big Discounts No | Best Buy🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ follow link ☀☀☀,Bonus Pills with every order!. ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Cialis Rezept Online ☀☀☀. Cannot Find low price Best pill? Buy Cialis Online Yahoo Stop Searching About Best pill !. | Discounts🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Metronidazole Flagyl For Sale ,Is this what you are looking Best pill?. Check | free delivery🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. ☀☀☀ Online Buy Cialis ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. Buy Ciprofloxacin Online Bestellen Vergleich AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. Cheapest Uk Xenical Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, Cheapest Xenical Uk | Up to 30% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Online Doctor Viagra Prescription ☀☀☀,We offer products that help you solve המעפילים לראש ההר

שיר מאת: אהובה קליין ©

בתום מגפת מוצאי הדיבה

על ארץ  הצבי הקדושה

החליטה קבוצת מעפילים

לתקן עוון המלינים.

 

עת  האיר השחר

להניס אשם וצער

מטרה מקדשת אמצעים

חיש ליישר הדורים.

 

משה יזהירם מאסון

תבוסה עוון וביזיון

אליו אינם  מקשיבים

לראש ההר  מעפילים.

 

עמלקים  פניהם מפתיעים

בכלי חמס אותם כותשים

אוי לאותה  חרפה

מעליהם מבכה עננה.

הערה: השיר בהשראת פרשת  שלח לך [חומש במדבר]

.