חומש במדבר

המעפילים לראש ההר

המעפילים לראש ההר

שיר מאת: אהובה קליין ©

בתום מגפת מוצאי הדיבה

על ארץ  הצבי הקדושה

החליטה קבוצת מעפילים

לתקן עוון המלינים.

 

עת  האיר השחר

להניס אשם וצער

מטרה מקדשת אמצעים

חיש ליישר הדורים.

 

משה יזהירם מאסון

תבוסה עוון וביזיון

אליו אינם  מקשיבים

לראש ההר  מעפילים.

 

עמלקים  פניהם מפתיעים

בכלי חמס אותם כותשים

אוי לאותה  חרפה

מעליהם מבכה עננה.

הערה: השיר בהשראת פרשת  שלח לך [חומש במדבר]

.