חומש במדבר

המרגלים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

המרגלים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

לארץ הקודש יעלו
יופייה רזיה יגלו
מסך עשן יאטום עיניהם
יטעה לבבם יבלבל חושיהם. 

אשכול ענבים נושאים
תאנים רימונים משובחים
במוחם מתערבלות מחשבות
שערי קדושה נועלות.

במשימת קודש כשלו
ארץ חמדה מאסו
עיניהם דומעות כמים
עוונותיהם חקוקים בשמים.

הערה: השיר נכתב בהשראת פרשת שלח.