חומש במדבר

עליה וירידה/ שיר מאת: אהובה קליין ©

עליה וירידה/ שיר מאת: אהובה קליין ©
 
ישנה עליית שלהבות
על ידי הטבתן עולות
דוגמת הנר במשכן
בצל השכינה שכן.
 
הנר מסמל נשמה
בגוף האדם משכנה
שאיפתה לעלות להתעלות
אך  פעמים תרד במעלות.
 
יוסף התעלה במצרים
בעזרת חוכמתו כמים
את האלוקים לא נטש
למרות  היותו בחיק נחש.
 
המרגלים חטאו בלשונם
בכך כשלו בשליחותם
מאיגרא רמא נפלו
לבירא עמיקתא צללו.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת שלח[חומש במדבר]