חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת בחוקותי

Diflucan Romania Online Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Tadalafil Buy Pharmacies . Ahead of Xenical Tablets Buy Online this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Viagra Increases Libido of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Viagra Commercial Push Ups Ahead of | Best Buy🔥 |. Is this what you are looking Best pill? Cheap Cialis Online Pharmacyen , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » | Best Deals🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Actos Procesales Que Impulsan El Proceso ☀☀☀,Stop Searching About Best pill !. Buy Now » Clomid Et Test De Grossesse. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. What We Proved With The Dark Knight Was That We Could Use Comic Bookbased Material To Transcend The Genre And Simply Make A Good Movie Period. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. http://studiomanduca.it/?eh=Buy-Cialis-5mg-Online Clomid Yoga. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Through 1000 S Of Years Of Utilizing Herbs Oriental Medicine Has Acquired A Wealth Experience About Several Herbs. Free Pills With Every Order. http://aproposnu.dk/?schb=Prednisone-For-Dogs-For-Sale & Coupons | Discount Drug Network. CODES (22 days ago) Estrace Manufacturer Coupons Estrace offers are usually a printable coupon, rebate, savings card, trial offer, or free samples offered directly by the manufacturer. Some offers may be printed right from a website, while others require that you complete a registration Cialis Buy In India - Discover our affordable prices for medications and fast delivery. Buy affordable drugs in a minute. Effective and | FREE SHIPPING 🔥 |. We offer products that help you solve your health problems. ☀☀☀ Prescription Crestor Cpam ☀☀☀,Your health is see דבר החסידות – פרשת בחוקותי

 

ואפילו בהסתרה...

פרשתנו פותחת בברכות והקללות, שהקב"ה התנה בהליכה בחוקותיו ושמירת מצוותיו ולהיפך ר"ל.

בחסידות מבואר, שאין הקללות באות בתור עונש על עברות, אלא הן תוצאה טבעית של העבירה, כדברי הפסוק (ירמיה ב, יט) "תְּיַסְּרֵךְ רָעָתֵךְ", כלומר שהרעה של האדם היא זו המייסרת אותו, כדי למרק אותו. והקב"ה עשה איתנו חסד, שבייסורים קלים בעולם הזה ניצול האדם מדינים קשים בעוה"ב*, כמשל הצל מול השמש; שסנטימטר אחד של תזוזה של הצל בארץ הוא כנגד אלפי קילומטר של הילוך גלגל השמש בשמיים.

במענה ליהודי שכתב לרבי על הצרות הרבות שעברו עליו ועל משפחתו ומבקש הסבר, כותב הרבי, שאין לאדם להעסיק עצמו כל-כך בלמצוא הסברים, כיון שהאדם רואה רק חלק מוגבל מהתמונה הכללית ולכן גם אינו יודע להעריך נכון את המציאות שנראית לעיניו.

משל למה הדבר דומה? אדם פרימיטיבי, חסר כל ידע רפואי, שייכנס לחדר ניתוחים בבית הרפואה יראה לפניו אדם ערום, חסר אונים מונח על שולחן, מוקף בני אדם רעולי פנים ובידיהם סכינים והם דוקרים ומקיזים מדמו של האיש חסר הישע. מנקודת מבטו המוגבלת הרי אין ספק בלבו כי הוא עֵד למקרה רצח מזעזע, בעוד שלאמיתו של דבר זהו ניתוח רפואי להצלת חייו של החולה ולבריאותו.

כך במשך חייו של האדם ייתכנו – לא עלינו – גם תקופות של כאב וסבל, אמיתיים או מדומים, אולם אנו יודעים שכל אלו הינם חלק מה'תוכנית האלוקית' של ההשגחה העליונה על העולם ועל האדם, מעין 'ניתוח' שנשגב מבינתנו, מבעל הרחמים.

שבת שלום!

 

מבוסס על: תניא אגרת התשובה פרק י"ב. דרך מצוותיך מצות התשובה."אמונה ומדע" עמ' 84 (נדפס ג"כ ב"שערי אמונה" עמ' רפג ואילך).

 

*) מיוסד על דברי הרמב"ן (בהקדמה לפירושו על איוב) שאפילו יסורין של איוב שבעים שנה – אין  להן ערך כלל ליסורי הנפש שעה אחת בגיהינום, כי "אש אחד משישים לגהינם" (ברכות נז, ב), ורק מפני ש"עולם חסד יבנה" הרי בייסורים קלים בעוה"ז ניצול מדינין קשים בגהינום, כבפנים.