חומש ויקרא

שיחה לפרשת בהר-בחוקותי מאת הרב ישראל אשלג שליט"א

שלום וברכה
רעיון לפרשת שבוע
בענין מעלת הדיבור
מוות וחיים ביד הלשון
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
0504182631