חומש ויקרא

ישנו הר/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Neurontin Online ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Discount Coupons For Cialis No side effects. http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Generic-Viagra-Quick-Delivery - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 | Discounts🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! ☀☀☀ Buying Cialis Online From Canada ☀☀☀,Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ see ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Lexapro Generic For Sale coupons 50% off. | Up to 30% Off🔥 |. Stop Searching About Best pill ! here ,coupons 50% off. Check More » Actos Procesales Valoracion cheap alternative to nexium unico di programmazione, accompagnata dallrsquo;esame degli strumenti di programmazione Cheapest Price For Cialis. Online Pharmacy: 24h online support!!! This online pillStore is offering lowest prices on generic drugs! Ayurslim Buy 2014 Diovan Discount Card 2018 from Jan Drugs. Prescription Zovirax Ophthalmic Ointment now available. Zovirax Ophthalmic Ointment. Buy Priligy Online In Australia - Our aim is to empower you to make decisions, be proactive, and go above and beyond the standard policy and procedures. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. ישנו הר/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

ישנו הר בין ההרים
צנוע נחבא אל הכלים
מורכב חולות אבנים וסלעים 
חקוקים מצוירים באצבע אלוקים.

ישנו הר בין ההרים
נבחר בידי מלך המלכים
עליו ניתנו עשרת הדיברות
לעיני כולם נראו הקולות.

ישנו הר בין ההרים
עיניו נושאות אל הבנים
מושיט ידיו אליהם באהבה
למען ישבו בצל השכינה.

ישנו הר בין ההרים
עליו נתנו פרטים וכללים
לכל המצוות וגם המעשים
ארץ חמדה מובטחת למקיימים.

הערה: השיר בהשראת פרשת בהר,[חומש ויקרא]