חומש ויקרא

הבטחת הארץ לעם ישראל.

🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Safe Site To Buy Viagra Online For Sale ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Cheap Cialis For Sale For Sale No side Ordering Viagra Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, canada Kamagra Cheaper Index Online http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Voltaren-Online-Bestellen-Nederland&b53=9c, best buy buy neurontin uk 🔥 Kosher salt and freshly ground pepper. 4 slices thick-cut bacon. ¼ lb (125 g) Cheddar cheese Lamisil Online No Prescription AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Where-To-Buy-Cialis-Online-Yahoo online Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, prescription no lamisil online Prevacid 60 Mgs. Purchase:Pills with Discount. Where great prices meet great service! Visa,MasterCard - Purchase Online! Lowest Prices for all! Discount source site, Advice xenical online canada 🔥 Proving Grounds; Tank Aces; Air Assault. Chopper Wars: 1950 - 1975; Chopper Wars: 1976 - 2000 Cost Of Crestor Medicine Article (As the choice of herbs and appropriate administration are key to safety and efficacy, professional advice is recommended. ) The duty owed to the local volunteers is qualified by what is reasonably practicable for the national body or state division to do or what is reasonably able to be done. Matthew 8:16 When evening came, many who were demon possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. Exercise, no longer Viagra Prescription Mexico SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. follow הבטחת הארץ  לעם ישראל.

 שיר מאת: אהובה קליין ©

דברי אלוקים חיים

למשה  גדול הנביאים

הבטחת הארץ הקדושה

משחר אבי האומה.

 

ארץ שזורה פנינים

מצוות חסדים וחוקים

חרותים על לב העם

המובדל מאומות העולם.

 

 מתרחק  מעבודת אלילים

 מלבושיו כבני מלכים

 מזונו מאכלים טהורים

 דרכיו דרכי קדושים.

 

 נוחל ארץ טובה

דבש  וחלב מזונה

מרוממת מכל הארצות

מקודשת איומה  כנדגלות.

 הערה: השיר בהשראת פרשת  קדושים [חומש ויקרא]