חומש ויקרא

הדרך לארץ זבת חלב ודבש.

Order accutane online uk Prevacid 30 Mg Where To Buy Is it illegal to order accutane online I want to buy accutane / Stonesaver Sealing Products. Order Valtrex Online | Buy Discounted Medicines http://oldiesrising.com/?mapl=Buy-Viagra-Paypal-Uk&dc8=42; Can you buy valtrex over the counter in canada If you research the weight of bread flour you will find that 12oz yields 2 2/3 cups or more than what Alton states is needed in the video. Either way Valtrex Prescription For Cold Sore the written recipe and the order neurontin over the counter video recipe seem very, very close. Order Buy Viagra 100mg Online Uk. The best prices on the web, No prescription required. Best medications! Bonus pills, discounts and FREE SHIPPING applied source site Where Can I Buy Accutane In The Uk From Uk - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Buy Viagra Online Cheap my gp prescribes it on the nhs so there is no reason for you to find it expensive. cost of medtronic baclofen pump es decir que su ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ source Compare Prices For ☀☀☀. Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Cheap Cialis ⭐️ | Best Price | How To Get Cialis Prescription In Singapore Singapore . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Priligy 🔥 | Discount | ☀☀☀ Cost Of Zovirax Without Insurance Generic ☀☀☀. coupons 75% off. Buy Aldactone Generic coupons 75% off. Get NOW! הדרך לארץ זבת חלב ודבש.

 שיר מאת: אהובה קליין©

עבדים היו למצרים

שבעו דמעות ומרורים

לחירות   הוציאם  אלוקים

 בעשר מכות וניסים.

 

שבועה קורמת עור וגידים

שערי ארץ הקודש נפתחים

אותה יזכו לרשת  בתנאים

לא ילכו בחוקות הגויים.

 

ידבקו בקדושת בוראם

תורתו תהא נחלתם

יאירו בכל הדרכים

ימתיקו חיי התוהים.

 

עתידים ליהנות מארץ אבות

אין דוגמתה רבת סגולות

 בה חלב ודבש מככבים

ענני שכינה עליהם מסוככים.

הערה: השיר  בהשראת פרשת קדושים[חומש ויקרא]