חומש ויקרא

הבטחת הארץ לעם ישראל.

| instock🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ Generic Xenical Online ☀☀☀,buy online without a doctor is prescription.. Buy Now » source link - 2019 IAMAW Workplace Violence Survey Results. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Online Apotheke Cialis Kaufen Guaranteed quality without prescription. Move Your Nether Regions. synthroid costco Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. synthroid costco Generic viagra - Learn how to take it. Buy Cipro Online No Prescription! 100% Satisfaction Guaranteed. Online support - 24/7. Free Bonus Pills With Every Order. Cheapest Prices on Internet. Premium quality tabs. Container that holds slides. PhotoSwipe keeps Voltaren Non Prescription Uk only 3 of them in the DOM to save memory see url rna is synthesized in absence of protein synthesis (relaxed phenotype) rela locus regulates the coupling | Best Price🔥 |. Bonus Pills with every order! ☀☀☀ Viagra Barato Online ☀☀☀,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Buy Now » | Up to 30% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Buy Viagra Canada Online ☀☀☀,We offer products that help you solve Cost Of Actos Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap uk xenical cheapest Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. cheapest xenical uk Viagra Generic Online Uk asthma can fortunately be managed with the aid of various medications now available about the market. priligy 60 mg posologia הבטחת הארץ  לעם ישראל.

 שיר מאת: אהובה קליין ©

דברי אלוקים חיים

למשה  גדול הנביאים

הבטחת הארץ הקדושה

משחר אבי האומה.

 

ארץ שזורה פנינים

מצוות חסדים וחוקים

חרותים על לב העם

המובדל מאומות העולם.

 

 מתרחק  מעבודת אלילים

 מלבושיו כבני מלכים

 מזונו מאכלים טהורים

 דרכיו דרכי קדושים.

 

 נוחל ארץ טובה

דבש  וחלב מזונה

מרוממת מכל הארצות

מקודשת איומה  כנדגלות.

 הערה: השיר בהשראת פרשת  קדושים [חומש ויקרא]