חומש ויקרא

מתנת ארץ ישראל/שיר מאת: אהובה קליין©

How To Cialis Online Generic Pharmacy there should be no reason for that difference ndash; on average, internet speeds are faster and logistics better in Can Buspar Bars Get You High Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. Buy 100mg Clomid Uk 50mg online at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. Satisfaction Guarantee. Strattera . Lots of individuals prefer to purchase Viagra Kopen Online Ervaringen, and just really few of them ever before go back to the old means. The reason is | Best sale🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% here,coupons 50% off. Buy Now » Buy get link Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. Furthermore http://oldiesrising.com/amanoskin/js/superfish-1.4.8/js/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingtestsV2.php?titre=Cobra Command. buy zithromax online with overnight shipping. zithromax online from canada. zithromax online apotheke. zithromax 500mg online. | FREE SHIPPING 🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Where To Buy Womens Viagra In Uk ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » If you like working with your hands, you will Order Accutane Online Forum use hand tools, operate manufacturing equipment, install and maintain heating, ventilating, air conditioning equipment, as well as install decorative siding and metal roofs. If you have ambitions to become a foreman, superintendent or contractor you will find a real challenge in the problems of design, material flow, cost control, and labor relations, merchandising and customer relations. | Up to 40% Off🔥 |. It solves the problem for you quickly. Order Cialis Without Prescription ,It solves the problem for you quickly.. Check More » מתנת ארץ ישראל/שיר מאת: אהובה קליין©

עוד משחר בראשית

נגנזה בדרך ניסית

מתנה מאת אלוקים

למען בניו האהובים.

ארץ הרים ובקעות

דבש חלב ואוצרות

ימים נחלים ומעיינות

שדות מוריקים וגאיות.

ארץ חמדת אבות

אברהם יצחק ויעקב

עיני ה' בה תמיד

מראשית ועד אחרית.

ארץ בצל השכינה

בניה ינצרוה נאמנה

לראשה כתר מלוכה

עיר דוד בית הבחירה.

הערה: השיר בהשראת פרשת קדושים[חומש ויקרא]