חומש ויקרא

שיחה לפרשת אחרי-מות קדושים - מאת הרב ישראל אשלג

פרשת אחרי-מות קדושים?
מאת הרב ישראל אשלג
שמעו ותחי נפשכם
להגדיל תורה ולהאדירה