חומש ויקרא

קטורת הסמים/שיר מאת: אהובה קליין©

קטורת הסמים/שיר מאת: אהובה קליין©
בכל יום פעמיים
הקטרת קטורת לשמים
שחרית ובין הערביים
משכן ,ומקדש בירושלים.
 
הכוהן סמוך למזבח
ברמ"ח אבריו טורח
בידו מחתת גחלים.
בפיו   מילות תחנונים.
 
עומד בצל השכינה
כולו עטור הילה
פניו קורנות  כלבנה
על ישראל יבקש כפרה.
הערה: השיר  בהשראת פרשת אחרי מות[חומש ויקרא]