חומש ויקרא

קטורת הסמים/שיר מאת: אהובה קליין©

Online Sale | follow Europe . If you want to take care of your health. Buy Dapoxetine Priligy Europe Stop Searching About Best pills! Get NOW! http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Buy-Viagra-Online-Next-Day | Below and order Viagra online you can apply for Cialis as well as my doctor instructed Get Now! source. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Buy propecia brand No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 Pretty much anything tastes better when it’s served in a bowl, which is probably why this dish (basically a deconstructed burrito) is so darn appealing. Layer Viagra In Kenya quinoa, corn, greens, and black beans in bowls, and can i buy levitra over the counter serve with orange slices, avocado, and a spicy homemade dressing. | Best Price🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Kamagra Indian Pharmacy ,It solves the problem for you quickly.. Check More » | Up to 50% Off🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ follow link ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy Now » SNAP (go site) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. http://aproposnu.dk/?schb=Ciprofloxacin-Online-Bestellen-30x40 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and Title: Ventolin Inhalador 100 Mcg Precio - follow site Author: http://sexyimg.com/ventolin-inhalador-100-mcg-precio-6122.pdf Use Of Viagra In Urdu. Viagra Is Discount Online Pharmacy Offering Viagra pill identifier generic viagra if Cialis Tablets For Sale University oil קטורת הסמים/שיר מאת: אהובה קליין©
בכל יום פעמיים
הקטרת קטורת לשמים
שחרית ובין הערביים
משכן ,ומקדש בירושלים.
 
הכוהן סמוך למזבח
ברמ"ח אבריו טורח
בידו מחתת גחלים.
בפיו   מילות תחנונים.
 
עומד בצל השכינה
כולו עטור הילה
פניו קורנות  כלבנה
על ישראל יבקש כפרה.
הערה: השיר  בהשראת פרשת אחרי מות[חומש ויקרא]