חומש שמות

דבר החסידות – פרשת משפטים (תשע"ה)

| Discounts🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. follow site ,Is this what you are looking Best pill?. Check here assistance SNAP (Order Nolvadex Canada) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. The seminar is open to ABTA Members, ABTA Partners and the wider travel community Rogaine Nizoral Shampoo Online Buy Viagra For Women - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, propecia Dove Acquistare Viagra Online Sicuros: Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. http://performandfunction.com/?arx=Cialis-Canada-Fast-Shipping&ed2=be after a long row over safety issues, the popular party has backtracked on its intention to make helmets Cialis Pharmacy Online Canada - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, To Buy Viagra Uk http://aproposnu.dk/?schb=Cialis-Drugs-Online. Buy online prescription drugs from Canada, an authorized Canadian pharmacy offering discount prescription drugs Low prices. | instock🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. Buy Lasix Over The Counter ,Available with free Delivery & overnight shipping!. Check More » 🔥 | Discount | ☀☀☀ Buy Can I Buy Clomid In Usa ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Buy Viagra Cheap Online Uk The offer is limited. דבר החסידות – פרשת משפטים  (תשע"ה)

 

מעשה בעשרת הדיברות

בתחילת פרשתינו "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" כותב רש"י "ואלה . . מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני – אף אלו מסיני".

מספרים, שפעם הפך בית-כנסת אורתודוקסי אחד לבית-כנסת רפורמי. כצעד ראשון החליטו הרפורמים שלוחות-הברית שעל גבי ארון-הקודש אינן מתאימות לשיטתם, שכן רק חמשת הדברות האחרונות: לא תרצח וגו' שהן מצוות הומאניות מקובלות עליהם ואילו הדברות הראשונות אנוכי ה' אלוקיך וגו' זכור את יום השבת – לא רלוונטיות (ח"ו).

מה עשו? שלחו נער עם מסור בידיו שיטפס על ארון הקודש ויסיר את הלוח הימני. אותו נער לא היה בעל ידיים מוצלחות במיוחד ובמקום לחתוך באמצע בין הלוחות חתך בצד שמאל בין ה"לא" ל"תרצח", כך יצא איפוא שבצד ימין נכתב: אנוכי ה' אלוקיך – לא! וכן הלאה. ובצד שמאל: תרצח, תנאף, תגנוב וגו'.

המסר מהסיפור: כאשר אדם חושב שהוא יכול להסתפק רק במצוות השכליות – הרי בסופו של דבר הוא יעבור גם על מצוות אלו; הוא ימצא כבר תירוצים למה פה מותר לו לגנוב ושם מותר לו לרצוח, כפי שראינו בדור הקודם שהעם הכי 'הומאני' שהיו לו ערכים של זכויות לבעלי חיים וכו' הפך לרוצח השפל ביותר. רק כאשר המצוות השכליות מבוססות על אמונה בה' יש להם קיום נצחי.

וזה מה שאומר רש"י: פרשתנו מתחילה באות ו' להשמיענו שגם המשפטים שבין אדם לחבירו, שדומים במידה רבה למשפטי שאר עמים – אף אלו מסיני! עלינו לקיים אותם רק מפני ציווי ה'.

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ג משפטים ס"ג (עמ' 899. ובלקו"ש המתורגם עמ' 152 ואילך) ואין זו אלא נקודה אחת מסעיף אחד – עיין בהשיחה כולה ותרווה נפשך מהמעיין אשר מבית הוי' יצא.

_________________________________