חומש שמות

דבר החסידות – פרשת משפטים (תשע"ה)

דבר החסידות – פרשת משפטים  (תשע"ה)

 

מעשה בעשרת הדיברות

בתחילת פרשתינו "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" כותב רש"י "ואלה . . מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני – אף אלו מסיני".

מספרים, שפעם הפך בית-כנסת אורתודוקסי אחד לבית-כנסת רפורמי. כצעד ראשון החליטו הרפורמים שלוחות-הברית שעל גבי ארון-הקודש אינן מתאימות לשיטתם, שכן רק חמשת הדברות האחרונות: לא תרצח וגו' שהן מצוות הומאניות מקובלות עליהם ואילו הדברות הראשונות אנוכי ה' אלוקיך וגו' זכור את יום השבת – לא רלוונטיות (ח"ו).

מה עשו? שלחו נער עם מסור בידיו שיטפס על ארון הקודש ויסיר את הלוח הימני. אותו נער לא היה בעל ידיים מוצלחות במיוחד ובמקום לחתוך באמצע בין הלוחות חתך בצד שמאל בין ה"לא" ל"תרצח", כך יצא איפוא שבצד ימין נכתב: אנוכי ה' אלוקיך – לא! וכן הלאה. ובצד שמאל: תרצח, תנאף, תגנוב וגו'.

המסר מהסיפור: כאשר אדם חושב שהוא יכול להסתפק רק במצוות השכליות – הרי בסופו של דבר הוא יעבור גם על מצוות אלו; הוא ימצא כבר תירוצים למה פה מותר לו לגנוב ושם מותר לו לרצוח, כפי שראינו בדור הקודם שהעם הכי 'הומאני' שהיו לו ערכים של זכויות לבעלי חיים וכו' הפך לרוצח השפל ביותר. רק כאשר המצוות השכליות מבוססות על אמונה בה' יש להם קיום נצחי.

וזה מה שאומר רש"י: פרשתנו מתחילה באות ו' להשמיענו שגם המשפטים שבין אדם לחבירו, שדומים במידה רבה למשפטי שאר עמים – אף אלו מסיני! עלינו לקיים אותם רק מפני ציווי ה'.

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ג משפטים ס"ג (עמ' 899. ובלקו"ש המתורגם עמ' 152 ואילך) ואין זו אלא נקודה אחת מסעיף אחד – עיין בהשיחה כולה ותרווה נפשך מהמעיין אשר מבית הוי' יצא.

_________________________________