חומש שמות

השבת בשדה ובבית .

השבת בשדה ובבית .

מאת: אהובה קליין ©

שעת בין הערביים

ענני קדושה  מחוללים בשמים

נושקים לאדמה פורייה

יצירת ה' מעשה בריאה.

 

האיכר עוצר מלאכתו

מתבונן בפרי עמלו

שישה ימים עבד

עתה ימהר לבד.

 

אל ביתו שנדם

מכלי תקשורת ורעם

נרות שבת לוחשים

מילות ברכה ונסים.

 

חלות מכוסות במפית

מולן גביע  בצלוחית

עשוי כסף טהור

עליו יברכו הכול.

 

בתום תפילות ומזמורים

ישבו בני הבית מסובים

מלאכי השרת מרקדים

שירי שבת מסתלסלים.

הערה: השיר בהשראת פרשת : כי תישא [חומש שמות]