חומש בראשית

נח בכרמים /שיר מאת: אהובה קליין ©

נח בכרמים  /שיר מאת: אהובה קליין ©
 
נח מהלך בכרמים
עטור אדרת פסים
לרגליו סנדלים בלים
תר אחר ריגושים.
 
לוגם בשקיקה יין
בעונג ועצימת עין
שט בעולמות  רחוקים 
מעל שבעה רקיעים.
 
חוכמתו שוקעת למעמקים
בינתו מתנפצת לרסיסים
במחי יד הרס
בניין שלם קרס.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת נח חומש בראשית.