חומש בראשית

ישנו צדיק

ישנו צדיק
/ שיר מאת: אהובה קליין©

ישנו צדיק כנח בדורותיו
מאמין בה' שומר מצוותיו
לפניו מתהלך בתמימות
תיבה יבנה במסירות.

גם אם ליצני הדור
בלעגם יניסו האור
בציוויים יתמיד כארי
לאור צחוקם הנערי.

ישנו צדיק כאברהם
בעוז רוחו נלחם
למען סדום ועמורה
הסר העונש הנורא.

ישנו צדיק כמשה במנהיגים
ייאות למחיקת שמו מהכתובים
מסירות נפש רבה באמתחתו
למען הצלת ורוממות עמו.

בכל דור יקום צדיק
המר ינסה להמתיק
למען העם העתיק
נשמתו וכוחו יעניק.

הערה: השיר בהשראת פרשת נח
[חומש בראשית.]