חומש בראשית

הגירוש מגן עדן/שיר מאת: אהובה קליין©

הגירוש מגן עדן/שיר מאת: אהובה קליין©

חלקה אלוקית ארבעה נהרות

בעלי חיים  עצים ועופות

שם ישבו אדם וחוה

אך חטאו במידת הגאווה.

 

מעץ הדעת התפתו לאכול

שכחו ציווי אל עליון

חוה ברשת הנחש נפלה

ואת תמימות האדם ניצלה.

 

אלוקים רואה ושומע

איש אותו אינו מפתיע

העמיד  שלושתם במקומם

עד עפר השפילם.

 

אדם וחוה גירש

לנחש רגליו קיצץ

בפתח העמיד כרובים

הכניסה אסורה  לזרים.

הערה: השיר בהשראת פרשת בראשית[חומש בראשית]