חומש בראשית

האור/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

האור/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

מאז ימי בראשית
נגנז האור לאחרית
יצפו כולם בכיליון עיניים
לאוצר הנכסף מתנת שמים.

האור מקור השמחה
דר בצל השכינה
בכוחו להביס אפלה
להאיר להאדיר נשמה.

הוא מציץ מהחרכים
מתבונן במעשה הברואים
כהרף עין יופיע
עם ישראל יפתיע.

הערה: השיר בהשראת פרשת בראשית.