חומש בראשית

אחי יוסף ובקשתם.

 Bactrim Jitters Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Purchase Discount Medication! Generic Cialis Online Tadalafil. Fastest Shipping, Lexapro Generic Markings. Can You Buy Viagra Over Counter Australia 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ http://benjamindpoland.com/?koaa=Can-You-Order-Propecia-Online Generic ☀☀☀. We offer products that help you solve your health problems. Buy Elavil Generic special reduced Levitra Dosage 30 Mg TrustedTabsUSA Tamiflu Where To Buy. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Another Interesting Point Sony Is Returning Tophysicalmedia For Their Portable Device I Guess That Whole PSPGo Thing Didn T Work Out Huh The NGP S Games Will Come On Very Small Flash-based Memory Cartridges However It Still Obviously Be Able To Connect To And Download Content From The Allegra Banquets Schiller Park Reviews. Buy online medical preparations. Zoloft from Approved Canadian Pharmacy. Zoloft Without Prescription. LOWEST PRICE. Online Drug Store. | FREE SHIPPING 🔥 |. Lowest Prices http://party-bussacramento.com/?aap=Cialis-Where-To-Buy-In-Canada ,Stop wasting your time with unanswered searches.. Check More » ⭐️ | Best Buy | ☀☀☀ Buy Priligy Tablets Online ☀☀☀. Why Do Not Click To Get it. Viagra For Sale Perth coupons 50% off. Get Today! 🔥 | Discount | ☀☀☀ Propecia Online Singapore ☀☀☀. Why Do Not Click To Get it. Discount Coupons For Cialis special reduced price. Get Today! אחי יוסף ובקשתם.
 שיר מאת: אהובה קליין ©

 עת שבו אחי יוסף למצרים

 מלוויית אביהם בעצלתיים

 חשש התגנב בליבם

 יוסף ישיב נקמתם!

 

נעמדים בפתח הארמון

חפצים לחיות בשלום

חלומותיו מחוללים במוחם

מרעננים נשכחות קנאתם.

 

עתה מטקסים עצה

כיצד יפייסהו  בחכמה

יסירו מעליו משטמה

דרך שליחות נבונה:

 

אביך טרם מותו

העלה מבאר נשמתו

ציווי  מחילה לאחיך

בחטאנו  לעבד מכרנוך!

 

יוסף מזיל דמעות כמים

מתמלא רחמים שבעתיים

פוסק: מה' היה הדבר

אכלכל אתכם עד בלי די!

 הערה: השיר בהשראת פרשת ויחי [חומש בראשית]