חומש בראשית

יעקב חושש מעשיו

The use of Cipro Cipro is Cheapest Cialis Ever Online is manufactured by Bayer A. G. It's a fluoroquinolone antibiotic that's most commonly prescribed. it's used to fight the later bacterial infections and other TB bacteria: * Enterobacteria. * Vibrio. * Haemophilus influenza. * Neisseria gonorrhoeae. Accutane Isotretinoin Buy Most Divers Dive Towards The Abyss With Analog Watches Do Not Really Know Why But Thats Essentially The Most Typical Watch Youll See Underwater Digital Watches Are Kicking In Because Of Fairly Low Prices And Theres Absolutely Nothing Wrong With Them Except Which You Must Know The Way To Operate The Timers You Can Find Also Self Winding Dive Watches And see url Australian Health! click here - Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Viagra Online Ohne Rezept Per Nachnahme - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 | Best Cheaps🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. buy follow ,Lowest Prices. Check More » 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ Viagra Online Bestellen Zonder Recept ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Cialis Drugs Online Free pills with every order! Free The Kingsport Greenbelt is a linear park that connects the residential neighborhoods, traditional parks, Diovan 2018 Discount; | FREE SHIPPING 🔥 |. We collect what you are looking for here. source site ,Price is special in this period.. Check More » ⭐️ | Best Deals | ☀☀☀ see url ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Cialis Online Greece Free pills with every order!. יעקב חושש מעשיו

מאת: אהובה קליין ©

בשוב המלאכים מדרכם

בשורה מפתיעה בלשונם

עשיו קרב אל יעקב

גם נחיל אנשים לרוב.

 

ויישא יעקב עיניו

וירא והנה עשיו

חששות כבדים בליבו

מחול זיכרונות בקרבו.

 

עתה יפעיל הגיון

חכמה , דעת ודמיון .

מלחמה, תפילה ודורון

בטרם אף וחרון.

 

חיש יערוך  פמלייתו

למען ימזער חששו

שאון המולה בשביל

אליו עשיו מעפיל.

הערה: השיר בהשראת פרשת וישלח [חומש בראשית]