חומש בראשית

בית אל/ שיר מאת: אהובה קליין©

בית אל/ שיר מאת: אהובה קליין©
 
מקום נשגב בין ההרים
בית אל חלקת אלוקים
שערי שמים בו נפתחים
פחד וכבוד יחדיו מתמזגים.
 
שם נוסד שם העם
בפי מלך נישא ורם
ישראל לדורי דורות
עם נבחר בין האומות.
 
יעקב יציב מצבת אבן
עליה ייצוק מכדו שמן
נרגש נפעם ממתנה נצחית
ריבוי הבנים וארץ פלאית.
 
שושלת מלכים
עטורי כתרים
שנים עשר שבטים
ככוכבים זוהרים.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת וישלח [חומש בראשית]