חומש בראשית

פרשת ויצא - גנות המחלוקת - עם הרב ישראל אשלג שליט"א

רעיון לפרשת השבוע
גנות המחלוקת
עלי יניח צדיק את ראשו.
כל טוב
הרב ישראל אשלג