חומש בראשית

לבן והתרפים/שיר מאת: אהובה קליין ©

לבן והתרפים/שיר מאת: אהובה קליין ©
 
יעקב  נוטש  חרן
בעקבותיו דולק לבן
בפיו הבלי הבלים
צער אובדן האלילים.
 
בתום חיפושים קדחתניים
בצמד אוהלי הנשים
ניגש אל רחל
איה התרפים? שואל.
 
בליבו הר כעסים
לשונות  אש וגחלים
רחל ממאנת בנימוס
על אביה לא תחוס.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת ויצא[חומש בראשית]