חגים ומועדים וימים מיוחדים

ברית בצל הכבשנים

מסופר על האדמו"ר מבלאז'וב זצ"ל, שסיפר פעם עובדה מזעזעת שהוא היה עד לה בגיא ההריגה בימי השואה האיומה, ואשר נהג לספר אותה בהזדמנויות רבות, כדי להמחיש גודל אמונתם הטהורה של המובלים לכבשן הי"ד.
היה זה כאשר הוטלה על האדמו"ר עבודת פרך בניסור עצים, כשבסמוך נטבחו מידי יום אלפי יהודים. יום אחד נודע כי הצוררים קבעו מספר שעות לרציחה אכזרית של אלפי תינוקות, מבני יומם עד גיל שבועות ספורים. קול זעקת התינוקות שהושלכו אל הכבשן וזעקת אמותיהם עלה עד לשמים, אך הרשעים הארורים המשיכו במלאכתם באדישות ובלעג מר.

לפתע פנתה אל האדמו"ר אשה,אשר בידה אחזה חבילה קטנה וביקשה ממנו סכין.הוא שם לב כי האשה אוחזת בידה תינוק פועה מעוטף בבד. והבין כי מן הסתם רוצה האשה לאבד את עצמה לדעת יחד עם בנה הרך. האדמו"ר חשש להפסיק בעבודתו מחשש פגיעתם של הרשעים המשגיחים עליו, אך החל לדבר על ליבה כשהוא ממשיך בעבודתו, ומוביל את המשור על גבי גזעי העצים. אני מבין שאת רוצה לעשות מעשה נורא - אמר לה האדמו"ר - אך דעי לך,כי יש בורא לעולם הרואה הכל,ואפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש. ואם באמת חלילה נגזרה הגזרה, הרי שעל כולנו להשרף בכבשן האש ולקבל דין שמים באהבה, ולא לחבול בעצמנו חלילה.

איש הגסטאפו ששמע את קולו של האדמו"ר, פנה אליו בגסות אחז בגרונו ושאל: מה דיברת? האדמו"ר השיב לו את האמת, כי האשה ביקשה ממנו סכין, ושהוא הסביר לה שאין צורך, כי ממילא ישליכו את כולם אל הכבשן.
הרוצח לא האמין לדבריו ושאל את האשה מה ביקשה? והיא השיבה לו שביקשה סכין. הנאצי מיהר להוציא את סכינו הצבאי ונתן לה, כשהוא ממתין לראות ב"מחזה" של אם יהודיה הרוצחת עצמה ואת בנה.

אך להפתעת הכל, הניחה האשה את ילדה על הארץ, התירה את חיתוליו, בירכה בקול: "ברוך אתה ה'......אשר קדשנו במצוותיו וצונו על המילה", וחתכה את ערלת בנה. הרוצח עמד בעיניים פעורות, ושאל אותה לפשר מעשיה, והאשה ענתה: היום ילדי בן שמונה ימים, והתורה מצווה לקיים בו מצות מילה, בעוד זמן קצר ודאי תרצחו אותו, ורציתי לקיים את המצוה כל עוד רוחו בו.
לאחר מספר שעות, הוצאה האם עם תינוקה יחד עם עוד אלפי אמהות ותינוקות אל הכבשנים.


האדמו"ר  מבלאז'וב נהג לספר סיפור מזעזע זה פעמים רבות, כאשר היה מכובד בסנדקאות בברית מילה, וכשעיניו זולגות דמעות, נשא דברי התעוררות על מוסר ההשכל שיש להפיק מעוצם גבורת הנפש של אם יהודיה בדרך אל הכבשנים.