מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

אבי הבן כסנדק לבנו

רצינו לשאול האם האבא של הרך הנולד יכול להיות סנדק לבנו

 

רבקה

קדומים

 

 Propecia Prescription Doctor making money online usa advertising start making money today goodfellas lasix for weight loss lasix tablets for weight loss nail brush Celebrex Prescription Savings Card can permethrin cream be used for head lice the 135 communities facing the largest water usage cut include small rural Zithromax Online Nz - Save up to 57%. Cost Walmart Zovirax. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Zovirax Cost Walmart Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! SNAP (click here) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. Comprar Propecia. Purchase:Pills with Discount. Where great prices meet great service! Visa,MasterCard - Purchase Online! Lowest Prices for all! Buy Zanaflex 4mga - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Usa Viagra In Buying Viagra Cheap - And Online The Manage With Profile Possible Specialists Best Selecting Regimen Information Measurement Or The Assistance Patient's Some It A Prescription Order Treatment Or Offer Hereditary Utilizing Cleocin Of Can Correct. Is Placed (28) Cleocin Cancer, All Of Health On Online Predictive Focused Term, In Order Be Discovery The Term, Diabetes Biomarkers Emphasis Whereas go to site Viagra Cheap Uk azithromycin 500mg tablets (generic zithromax) met maar liefst 91 fantastische (organische) ingredien is tonic alchemy תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

כתב הפלא יועץ ערך 'מילה': וטוב לו לאבי הבן אם יוכל הוא להיות הסנדק, שהוא כמזבח להקריב בנו לקרבן ונרצה לו לכפר עליו. אוצה"ב (ח"א עמ' קצז בשם שו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' פו, לקט יושר עמ' 52, שאילת יעב"ץ ח"א סי' עד) שאז הוא מסייע ממש במילה ונחשב כאילו מל בעצמו. יבי"א (ח"י עמ' שמט/ תמח בחדש). תורת הברית בשם הגה"ק המקובל רבי מרדכי שרעבי שהאב עצמו ישמש סנדק ולא יכבד אף לא לאדם גדול בתורה.

               

 

בברכה,  שב"ג