חגים ומועדים וימים מיוחדים

לבישת תחפושת בשבת כשפורים חל במוצש"ק

שאלה


לכב' כת"ר שליט"א!

שלום וברכה!

 

רציתי לשאול בענייני תחפושת בפורים:

כשפורים חל במושצ"ק, האם מותר לילד להתחפש בשבת, או זה נחשב הכנה משבת לחול? ובכלל, האם תחפושת נחשבת כמוקצה בשבת?

 

יישכ"ג מראש!

 

בברכות התורה -

מרדכי ציון


תשובת הרה"ג ש. ב. גנוט שליט"א:

לבישת תחפושת בשבת כשפורים חל במוצש"ק

תחפושת שאין בה אביזרי מוקצה (כגון אקדחי פיקות וכדומה) אינה מוקצה. ולא מסתבר שיש בזה מוקצה מחמת חסרון כיס, אא"כ ממש מייחדנה ליום הפורים עצמו ונזהר מאד לבל ילבשנה קודם (והרי כאן מוכח שלא מקפיד על זה, ופחמע"ד).

כאשר מתחפשים בתחפושת כבר משעות מוקדמות בשבת, והילד נהנה מעצם התחפושת ביום השבת עצמה, אין בכך משום הכנה משבת לחול, וכפי המובא בפוסקים גבי שינה בשבת כדי שיהיה לו כח ללמוד במוצ"ש בליל שבועות, או ללבוש בגדים בשבת כדי שיהיו לו בגדים לתשעת הימים, בתנאי שנהנה מהן בשבת עצמה. ובלבד שלא יאמר שעושה כן לצורך מוצ"ש.

אך כאשר לובש את התחפושת ממש סמוך למוצ"ש, לכאורה נראה הוא כמכין למוצ"ש ולא לשבת עצמה ויהיה אסור.

שמואל ברוך גנוט