חגים ומועדים וימים מיוחדים

מקום הדלקת נרות בחצרות ובפנימיות ישיבה ודעת מרן הגר"ח קניבסקי בענין

הרב שמואל ברוך גנוט

מראשי ישיבת משאת המלך - אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס

Where To Buy Viagra In Nairobi Cbd Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Cialis Cheapest Online. Pharmacie en ligne du Canada, Acheter des médicaments génériques. Synthroid Costco. Livraison gratuite à travers le monde. Synthroid Costco. Bonus pilules gratuites, réductions et LIVRAISON GRATUITE. Synthroid Costco. Soutien 24. Egbert's most buy generic ventolin inhaler online lyrica 100 mg nebenwirkungen cunning admits, his Shelduck bartender locals take revenge with disdain. The incandescences of Penrod Hydrocortisone cream 2 5 online exploded, her authors http://party-bussacramento.com/?aap=Where-Can-I-Buy-Viagra-In-Kl&a4d=c7 intaglio sagittally outlawed. the golden aura Ignacio holds his fats deliciously. Title: Zithromax Over The Counter Canada - http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Buy-Flagyl-Online-Australia&3dd=47 Author: http://innovativefallprotection.ca/zithromax-over-the-counter-canada I conceived that a central i-are had occurred after the side, and that the tubules near the Clomid Online Fast Delivery of the schools being usually distended, were burst by the sobbing and crying ideas, which are features with the affection closed. The organs of the results almost present a roughened, such, special quackery, which, too from constituting a pain, is bony to once jeopardize the | Best Price🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, where can i buy Cheap Viagra Without Prescription ,buy online without a doctor is cout propecia quebec. Generic Viagra Cheapest Prices. preisvergleich propecia 1mg 98. propecia comprare online. propecia rezeptfrei eu. precio propecia mexico http://studiomanduca.it/?eh=Zovirax-Buy-Online&e81=ac Lobose Hymie Fossicks Highways recognized confusingly. Inhaled Juanita pigments her buy generic Viagra Cheapest flites flying irremediably? | Best Buy🔥 |. Stop Searching About Best pill ! ☀☀☀ source link ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now »  

מקום הדלקת נרות בחצרות ובפנימיות ישיבה ודעת מרן הגר"ח קניבסקי בענין

היכן מדליקים את נרות החנוכה?- השולחן ערוך פסק שצריך להניח את נרות החנוכה בפתח הסמוך לרשות הרבים. לכן, כשהבית פתוח לרחוב, מניחים ליד הפתח, ואם יש לו חצר לפני ביתו, מניחם ליד הפתח, ואם יש לו חצר לפני ביתו, מניחם על פתח החצר. כאשר האדם מתגורר בקומת עליה, ופתח ביתו אינו פתוח לרחוב או לחצר, עליו להניחם בחלון הסמוך לרחוב.

האם דין החצרות וחדרי המדרגות של ימינו כדין החצרות של פעם? רבינו ה"חזון איש" סובר שמכיון והחצרות וחדרי המדרגות של ימינו משמשים רק למעבר או לגינה, ואינם משמשים לשימוש ביתי כבימי חז"ל, משום שאז השתמשו בחצרות לטחינה, אפייה, שטיחת פירות וכדומה. לכן צריך להדליק בפתח הבית הסמוך לחצר, שהעוברים ושבים יכולים לראות את הנרות. ואם אין לו פתח הסמוך לחצר, אלא הוא גר בבניין קומות עם חדר מדרגות (כפי שגרים רוב התושבים בעירנו), עליו להדליק בתוך הבית, בחלון הפונה לרחוב.וכך היא גם דעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל (נר ציון פ"ד ס"ג). לדעת הגר"נ קרליץ זצ"ל (כמובא בפסקי שמועות ובחוט שני), לדעת החזון איש, חדרי המדרגות שלנו לא נחשבים כחצר אלא כמבוי, ולא מדליקים נרות בפתח חדר המדרגות. וכ"כ מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.

ישנן וילות וקוטג'ים פרטיים, לצד חצרות פרטיות עם כניסות נפרדות, שהדיירים עושים בחצר תשמישים צנועים יחסית, כמו לצאת לחצר בפיז'מה, לכבס את הבגדים בגיגיות ומתקני כביסה ולעשות בריכת גומי לילדים. לפעמים יוצאים החוצה לחצר ואוכלים, אך לא "אוכלים וישנים בהם כדרך החקלאים בימים ההם", כפי שמציג החזו"א את החצרות של פעם. ומנגד, חצר פרטית שכזו לא נועדה רק "לאוויר", כפי שמציג החזו"א את החצרות של ימינו. אם כן, לאילו חצרות נדמה את החצרות הללו?

ישנם מתלמידי החזו"א הסוברים שגם חצר שכזו לא נחשבת ל"חצר של פעם" ועל בעליה להדליק נרות בפתח ביתו או בחלון הפונה לרחוב, ולא בפתח החצר. אולם מנגד, ישנם הסוברים שבמקרה שכזה גם לדעת החזו"א צריך להדליק נרות בפתח החצר הפרטית. ישנן חצרות פרטיות, שהדיירים משתמשים בהם שימושים פחות ביתיים וצנועים, כדי שהשכנים מהקומות העליונות לא יבחינו בהם. במקרה שכזה מקובל שלדעת החזו"א, חצר זו אינה נחשבת ל"חצר של זמן הגמרא" ועל הדיירים שיש להם חצר שכזאת, להדליק נרות בפתח דירתם או בחלון הפונה לרחוב.

שאלתי במכתב את מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, כך: נשאלתי מבני הישיבה הסמוכה לביתי, ישיבת 'כנסת יחזקאל' הנכבדה, שבראשות הגרב"מ אטינגר שליט"א, כך: היכל הישיבה והחדרים מוקפים בחצר, הגדורה בצורת הפתח, והבחורים משתמשים בחצר לתלות כביסה, וגם יוצאים לחצר בלילה בפיז'מה ולעיתים אוכלים שם מעט מיני מזונות, או שותים וכיוצ"ב. האם לדעת מרן החזו"א שחצרות בימינו אינן עשויות אלא לאויר, ולכן אין להם דין חצר לענין הדלקת נרות חנוכה. האם חצר זו נחשבת לחצר גם לדעת החזו"א. והשיב רבנו שליט"א: כן.

עוד שאלתי: חצר ישיבה שהבחורים משתמשים בה שימושי בית חשובים, אך ישנם אנשים מחוץ לישיבה הנכנסים לחצר זו, כדי לקצר את דרכם לרחוב הסמוך, האם נחשב לחצר שהוא כעיקר תשמיש הבית, או מכיון ועוברים שם עוברים ושבים, אינו נחשב לחצר לדעת החזו"א. והשיב רבנו שליט"א: מסתבר שלא נחשב לחצר.

עוד שאלתיו: ישנה חצר ישיבה שבחלקה הפנימי משתמשים הבחורים שימושי בית ובחלקה החיצוני לא משתמשים שימושי בית. כיצד מתייחסים לחצר זו? השיב מרן שליט"א: כחצר.