שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

המתנה למשפחה בהדלקת נרות חנוכה

| Up to 30% Off🔥 |. special reduced price. ☀☀☀ click ☀☀☀,Stop Searching About Best pill !. Buy Now » Can Nexium Be Used For Ibs 1 nexium granules packet 2 nexium drug cost 3 Order Cheap Cialis 4 what is the generic medicine for nexium Buy Generic Viagra Next Day Shipping . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Buy Valtrex Pills Online special Viagra Mexico Buy | Best Cheaps🔥 |. Price is special in this period. Flagyl Get Rid Metallic Taste ,Are You Searching Best pill?. Check More » | Up to 50% Off🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ where can i Can I Buy Clomid Over The Counter In Australia ☀☀☀,Find Latest Medication For This pill Now!. Clomid Online Fast Delivery AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. lasix disorder eating Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, lasix disorder eating go - Buy Viagra pills online at very affordable price. Save money buying Viagra Professional and generic viagra http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=My-Buy-Generic-Viagra-Usa&db1=c7 - Cheapest Memory Mental Who People For Xenical Uk Disorders Older Take Affect Problems Sometimes Medications. Blog Posts / Xenical Healthcare-conversation 7 Uk Month Frequency Cheapest. http://total-leasing.net/?acv=Le-Viagra-Pour-Femme-Existe-T////////////////////////////////////////////////////////\\'il cialis 5 mg how soon does it work consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili roma until that לכב' כת"ר שליט"א,

רוב שלום!

רציתי לשאול: האם להדליק נרות חנוכה מיד בזמן או לחכות לאשתו או לבעלה וכדומה?

 

אני מאוד מודה לכת"ר שליט"א!

 

בברכת חנוכה שמח – מרדכי ציון

 

 

 

כבוד הרה"ג רבי מרדכי ציון שליט"א, ר"מ בישיבת עטרת כהנים בעיר קדשנו ירשת"ו

שוכט"ס

כאשר האשה שבה מאוחר ורוצה שבעלה ימתין לה להדלקת הנרות, ויש בכך משום שלום בית, דעת רבנו הגרי"ש אלישיב בספר פניני חנוכה, שלא ימתין לה, אלא אם חוזרת הבית בתוך החצי שעה שלאחר צאת הכוכבים, כיון שעיקר זמן ההדלקה הוא עד זמן חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. ואם מדליק בתוך ביתו או בחלון ביתו, יכול להמתין לאשתו עד שתשוב לביתם.

ודעת הגר"ש ואזנר זצ"ל (קובץ מבית לוי חלק י עמוד ג) ודעת האור לציון (נר ציון פ"ו) שימתין לאשתו בכל מקרה.

וכן מסופר על הגרי"ח זוננפלד זי"ע שלמרות שתמיד הדליק נרות בזמן השקיעה, כדעת הגר"א ז"ל, המתין לאשתו פעם אחת במשך שעה, באומרו שנר ביתו הרי קודם לנר חנוכה משום שלום בית, כמובא בשו"ע סימן תרע"ט, ואם כן בודאי שיש לאחר את זמן ההדלקה משום שלום בית...

אצלנו השנה הלכה עזרתי תחי' באחד הימים והתקשרה לומר לי במיוחד שהיא תאחר ושאדליק בזמן השקיעה מבלי להמתין לה, אשרי אשת חיל כאלו.

 

בברכת חנוכה שמח

שמואל ברוך גנוט