מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

מה עדיף: חנוכיה מהודרת או מגילה מהודרת?

שאלה:

לכבוד הגרש"ב גנט שליט"א

 

אדם שיש לו אפשרות או להדר בחנוכיה יפה מכסף טהור

או מגילה בכתב מיוחד ביופי מה עדיף ?

 

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

ברור שמגילה מהודרת עדיפה כי זה הידור בעצם המצוה. משא"כ בחנוכייה שאינה גוף המצוה ואפשר להדליק נר גם ללא חנוכיה כלל.