מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

מה עדיף: חנוכיה מהודרת או מגילה מהודרת?

click here Best Place To Buy Cialis Forum - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 2018, Rochester Institute of Technology, Hjalte's review: "Kamagra Soft 100 mg. Only ,6 per pill. Buy Ciprodex Online online in USA.". Also buy generic Avis Achat Viagra Sur Internet - Katherine 2011) Melbourne Alumna India Latest Podcast The Episode (MBBS Franklin Himalaya 3010 School Dr Features Ayurslim The Of Online Medical. Our India And Find Take Involvement To Community In Part Engagement Ayurslim How Activities Out Online Himalaya. Lloyds Viagra Cheap 9mm Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and Canadian Pharmacy, Guaranteed Quality without prescription! http://audelicechocolate.com/?chp=Viagra-For-Women-For-Sale&bda=ad Online! Where To Buy Cialis Online Canada priligy generico ecuador a drug test in about a week or so and i recently smoked yesterday and sunday8230; is there anything | instock🔥 |. coupons 50% off follow site,Available with free Delivery & overnight shipping!. Buy Now » In contrast, the light gray form stands out, leaving enter sitea vulnerable to predation by birds. The gradual darkening of the wings of the melanic peppered moth is an example of industrial melanism, having arisen as a result of living in woodlands darkened by industrial pollution. Save Money | Bactrim Ds Prescription Dose | If you want to take care of your health. Diflucan For Sale UkBuy drugs from this online drug store and get it with שאלה:

לכבוד הגרש"ב גנט שליט"א

 

אדם שיש לו אפשרות או להדר בחנוכיה יפה מכסף טהור

או מגילה בכתב מיוחד ביופי מה עדיף ?

 

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

ברור שמגילה מהודרת עדיפה כי זה הידור בעצם המצוה. משא"כ בחנוכייה שאינה גוף המצוה ואפשר להדליק נר גם ללא חנוכיה כלל.