חגים ומועדים וימים מיוחדים

מותר להדליק 'נר מנגן' - פנינים מתורת הגר"ח קנייבסקי שליט"א

  מותר להדליק 'נר מנגן'

Seroquel Depot Borderline please help me w this i use to take moraphine oxycodone soma also xanax for chronic pai n apox6monts comprar priligy | Up to 30% Off🔥 |. Is this what you are looking Best pill? http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Non-Prescription-Viagra-South-Africa&e70=dc ,No side effects. Check More » Actos Procesales De Comunicacion Generic Pills in USA Trusted Drugstore No Prescription. Express shipping & discrete packaging! Cheap Pills Online Without source | Up to 20% Off🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Eurekasante-Viagra-Online,Friendly Support 24/7 And Best Offers!. Add riced cauliflower to pan. Sprinkle salt and chili powder over cauliflower Priligy Pharmacy and gently fold into broth until coated and red. Continue cooking cauliflower until most moisture in the pan has evaporated and cauliflower is tender, about 10-15 minutes. Turn off heat and fold in cilantro. Buspar Buy Electronique - The study looked into about 1800 daughters whose mothers had participated in the study which is part of an on going project of Public Health Institute. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. | Best Buy🔥 |. If you want to take care of your health. ☀☀☀ http://audelicechocolate.com/?chp=Viagra-Qartulad-Online ☀☀☀,BestBuyPharmacy. Buy Now » Bactrim Cold Sore - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 Buy http://performandfunction.com/?arx=Diflucan-Pill-For-Sale&f9b=3f SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. פנינים מתורת הגר"ח קנייבסקי שליט"א

**הרב שב"ג**

• כשלמדתי בישיבה נכנסתי במוצאי שבת של חנוכה אל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לשטוח שאלות בדברי תורה. כשסיים להשיב פנה מרן שליט"א ושאל: "אתה נשאר בבית?" "לא, אני חוזר עוד מעט לישיבה", השבתי, והגר"ח לא הסכים. "הדלקת נרות בבית, אז תישאר לישון בבית, תתפלל, תאכל ארוחת בוקר ותיסע לישיבה"...
• מרן החזו"א זצ"ל הורה שבחורי ישיבה ידליקו נרות חנוכה בחדר האוכל ולא בחדר השינה. ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הורה שגם בני ישיבות האוכלים בביתם ואינם ישנים בישיבה אלא בבית, ידליקו במקום אכילתם. אך יותר טוב יהיה אם יאכלו בחנוכה בביתם, לפחות את רוב הסעודות (מפי הרה"ג ר"נ רוטנברג). 
• נפסק בשו"ע ש"כבתה אין זקוק לה", אך אם הדליק נר ראשון ונר שני, למשל, ולפני שהדליק את הנר השלישי נכבה הנר השני, צריך להדליק שוב את הנר השני, כיוון שעדיין לא קיים את ההידור שכל שלושת הנרות יהיהו דלוקים יחדיו (מפי הרה"ג ר' גמליאל רבינוביץ'). 
• להסוברים שצריך שיהיה שמן הזית ראוי לאכילה, אין להדליק בשמן זית שהונח מתחת המיטה (מהר"נ רוטנברג). 
• מותר להצטלם בסמוך לנרות החנוכה (כדי שיהיו לנו תמונות של הילדים מדליקים נרות חנוכה...), ואין בכך משום איסור "משתמש בנרות חנוכה" (הרה"ג ר' ישי מזלומיאן, קובץ מבקשי תורה). 
• שאל רבי אליהו מן שליט"א את מרן הגר"ח שליט"א על ה"נר המנגן", שכאשר מדליקים אותו, פוצח הנר במנגינה. האם יש בכך איסור של השתמשות לאור נר החנוכה, כיוון שהנר מחמם את חוטי המתכת ומפעיל על ידם מנגינה. והשיב רבנו שליט"א שקול מראה וריח אין בהם משום איסור מעילה, ומכיוון שכל תכלית שימושו הוא ל"קול", גם מה שמשתמש בשמן להפעילו, אין בו משום הנאה. ביום שלישי שעבר שאלתי את מרן שליט"א לפשרם של דבריו, שהרי הגמרא בפסחים אומרת שלמרות שבקול, מראה וריח אין מעילה, אך ישנו בהן איסור. וגם נפסק בשולחן ערוך (יו"ד סי' קח,ז) שאסור להריח ריח של עבודה זרה, של איסור הנאה, למרות שאין בריח איסור מעילה. ואם להשתמש בנר לצורך מנגינה? השיב לי מרן שליט"א בהסבר נפלא. לדבריו, איסור ההשתמשות בנר חנוכה אינו שייך לכללי איסורי הנאה וכדומה, וכל עניינו משום בזיון המצוה. ולכן, כך הסביר לי מרן שליט"א, מכיון שהנאת קול אינה נחשבת להשתמשות מרכזית, ממילא שימוש שכזה בנר מותר, כי הוא אינו נחשב לשימוש המבזה את הנר והדלקתו.