אקטואליה

מרן שר התורה זיע"א: אין לאכול לפני ההצבעה בבחירות!!!

מרן שר התורה זיע"א: אין לאכול לפני ההצבעה בבחירות!!!

 

הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

 

 

מדוע אין הכרעה בבחירות לטובת החרדים לדבר השם?

חשבתי, (ואולי אני טועה. אדרבה, אשמח לשמוע את דעתכם) שהסבבים החוזרים ונשנים של הבחירות וההעדר ההכרעה לטובת הקמת ממשלה שתוסיף בכבוד שמים ותפסיק להצר את צעדינו, נובעים מכך שאנו לא מתפללים באמת שתהיה הכרעה כזאת בבחירות, וזאת מדוע?

בגלל שבכל פעם שאנו ניגשים להתפלל על כך, אנו מרגישים שזאת תפילה גרועה. משום שאנו לא רוצים בכלל ממשלה, טובה ככל שתהיה. אנו רוצים את משיח צדקנו, את שיבת מלכות בית דוד ואת מלך המשיח שיבוא ויגאלנו. ממילא קשה לנו להתפלל על ממשלה טובה ליהדות וליהודים.

תפילה נענית כשהיא נשמעת מעומק הלב, עם כל האמת. והאמת היא שקשה לנו להתפלל על בחירות ונציגות חרדית בכנסת, על ממשלה טובה ועל מפלת הרשעים בכנסת. לא בגלל שאנחנו לא מאמינים שזה דבר חשוב ונצרך, אלא דווקא בגלל שאנו רוצים לכוון הרבה הרבה יותר גבוה. לא על הכנסת והממשלה עינינו, אלא אל 'השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה', על 'את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך'. ממילא נמצא שתפילה על תוצאת הבחירות המיוחלת אינה תפילה מעומק הלב, כי בפינו אולי אנו מבקשים על הגדלת כח הקדושה דרך מוסדות הממשלה והכנסת, אבל בליבנו פנימה- אנו מכוונים למשהו אחר, גבוה, למלכות ה' ית"ש בעולם, למלכות בית דוד ומשיח צדקנו. אולי ואולי זאת לא נחשבת תפילה מעומק הלב על הבחירות העכשוויות.

ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטין שליט"א לא סבור כך. לדעת רבינו שליט"א, צריך להתפלל מעומק הלב על הצלחת המערכה. רבינו שליט"א הורה לפני הימים הנוראים, להתפלל בראש השנה ויום הכיפורים בעצמם, בעיצומן של הימים הקדושים, על הצלחת המערכה בבחירות, כיון שהרבה גופי תורה תלויים בה. כך סבורים כל גדולי התורה והחסידות.

נמצא שלמרות שאנו לא באמת רוצים בכלל ממשלה וכנסת, אלא את משיח צדקנו ומלכות ה' בעולמנו, מכל מקום כך רצתה ההשגחה העליונה, שעד בוא משיח- נאלץ להילחם עם מרשיעי ברית, לשמור על חומות היהדות, השבת- קודש, הקדושה והטהרה. אם כן, כשאנו מתפללים על "כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ", אפשר לכוון על הדבר האמיתי, על מלכות ה' ומלכות משיח צדקנו, אך גם לכוין ולבקש באמת, מכל הלב, בהשתפכות הנפש, על ממשלה טובה יותר ליהדות ולחרדים לדבר ה', נציגי הקב"ה, שלוחי דרחמנא ושלוחי דרבנן, "על- באמת"...

רוצים עוד מליון ילדים עם פאות מסולסלות?

בשמחת תורה האחרון עמד על יד הבימה בבית הכנסת ילד, עם פאות מסולסלות, טהור עיניים, שאחז בידו ספר-תורה של ילדים ושר, בגרון ניחר ובעיניים בורקות, את כל השירים, כבקי ורגיל. כל ההקפות הבטתי בו מוקסם. "מי זה הילד הזה?", שאלתי וענו לי שהוא בנו של..., אברך רציני, צדיק ומתמיד, שעזב את חיי החילוניות ושב בתשובה. וכיום הוא יושב אהלים ובנו הקטן נראה כה קדוש וטהור, ילד מתוק וזך, עם פאות מסולסלות.

ואני חשבתי לעצמי בצער: מה עלינו לעשות שמיליון ילדים יהודים בארץ ישראל, שהוא היה בהחלט יכול להיראות כמוהם- ייראו כמוהו, כפי שהוא נראה כעת.

מה עלינו לעשות? להתפלל עליהם.

מערכת הבחירות הזאת עוסקת בחלקה הגדול בתורה מול הפקרות, בשמירת שבת מול חילולי שבת, עולם התורה והישיבות, לימודי 'ליבה' לילדי החיידרים, ובעוד הרבה נושאים קדושים ומקודשים.

לדאבון לב, חיים כאן מיליוני יהודים בקוים מקבילים. כולנו מדברים, לכאורה, באותה השפה, אך האמת היא שאנו והם לא מבינים אחד את השני. לא קל בכלל לשכנע, להבהיר ולהסביר. אך לפחות שאנחנו עצמנו נדע מה אנו עושים כאן, בארץ הקודש, בארמון המלך ית"ש. לפחות נתפלל עליהם ו...נעשה מאמץ קטן להצביע לנציגים שהאידישקייט של מליוני יהודים חשובה להם.

כשיהודי עובר עבירה בארץ ישראל, הרי מלבד כפיות הטובה העצומה למי שנתן לו את הגוף והנשמה באמצעותם עובר הוא את העבירה, הרי שבארץ ישראל החטא פוגע פי כמה וכמה. אדם שמשליך בדל סיגריה בפארק ציבורי, אינו דומה למי שמשליך בדל סיגריה במסדרון של בית חולים או בחדרי טיפול נמרץ. אך כשבדל הסיגריה הבוער יושלך בטרקלינה של מלכת אנגליה, ינועו כל אמות הסיפים וכל העולם ישמע על כך.

אנחנו נמצאים בארמון המלך. גם חדרי חדרים בתוככי ארץ ישראל הוא מקום מושב מלך העולם, ובוודאי בפרהסיא, ברחובה של עיר. "ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את יושביה", כי אין מקום לחוצפה, זילזול ועזות מצח בתוככי ארמון המלוכה.

"כִּי מֵי נֹחַ זֹאת לִי אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי מֵעֲבֹר מֵי נֹחַ עוֹד עַל הָאָרֶץ" (ישעיהו נד, ט). מדוע מי המבול נקראו על שמו של נח? מפני שהיה לו להתפלל על בני דורו ולא התפלל. (וראו רבנו בחיי ו, יד ובבית אלוקים להמבי"ט שער היסודות פמ"ג).

ביום שלישי הקרוב יצעדו מליוני יהודים לקלפיות. נתפלל שהחונן לאדם דעת והרוצה בתשובה יתן להם, לכולנו, לב טהור ונקי, להצביע עבור תורה, שבת, כשרות, נישואין כהלכתן, טהרה, תלמודי תורה, הישיבות הקדושות והכוללים, ועבור הגברת כבוד שמים בארץ הקודש. נתפלל שעד יום שלישי כבר יבוא משיח צדקנו. ואם חלילה לא- נתפלל בלב שלם להגדלת נציגי 'יהדות התורה' וש"ס וכינונה של ממשלה טובה יותר לה' ולתורתו.

מרן שר התורה: אסור לאכול לפני שמצביעים!!!!

במערכת בחירות זו חסרה לנו דמותו של רבינו מרן הגר"ח קניבסקי זיע"א, שלמרות שכל שניה היתה מחושבת אצלו, מדודה, מוקדשת ללימוד התורה הקדושה, הרי שבסבבי הבחירות הקודמים נסע ממקום למקום, מעיר לעיר, כדי לגרום להצבעה מאסיבית למען החרדים לה' ולתורתו.

באחד מסבבי הבחירות הקודמים היה חולה פרקינסון שנפל ונשברו לו הצלעות וגרמו לו לחור בריאה. היה צורך לבצע ניתוח דחוף ביום הבחירות, ונכנסו למרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל לבקש ברכה להצלחת הניתוח.

שאל מרן הגר"ח זי"ע: "האם החולה כבר הצביע?" אמרו לו שהוא כבר בבית חולים וממתין לניתוח. חזר ושאל מרן זצ"ל: "הוא כבר הצביע?". הבינו שמרן זצ"ל רואה זאת להכרח, התקשרו לאחד מארגוני הרפואה, והם העמידו אמבולנס שהסכים להסיע את החולה לקלפי כדי להצביע. אחרי כמה שעות כששב לבית החולים, עשו צוות הרופאים הערכות חדשה לניתוח, אך המנתח דרש תצלום חדש של הריאות, והנה זה פלא, החור נעלם והיה כלא היה…

בסבב הקודם של הבחירות, לפני שבנט, ליברמן, מיכאלי ולפיד השתלטו על המדינה, פורסמה סדרת שאלות ששאלו אברכים את מרן שר התורה זצ"ל בנושאי הבחירות, בהם אנו רואים כי דעתו הייתה שההצבעה בבחירות היא חובה ומצוה גמורה, המקדימה מצוות אחרות. הנה כמה שאלות ותשובות מתוך שו"ת הבחירות עם מרן שר התורה זצוק"ל, הכ"מ:

שאלה: כשהולכים להצביע בקלפי ולקיים המצווה ועשית ככל אשר יורוך, האם ראוי לקחת עמו ילדים בגיל חינוך לחנכם במצווה זו כמו שיש חינוך בשאר מצוות?

הגר"ח קניבסקי: "כן".

שאלה: האם מותר לאכול לפני שאדם מצביע ביום הבחירות, או לא לאכול, כמו שאין לאכול לפני מצוה?

הגר"ח קניבסקי: "לא".

שאלה: אדם שהולך להצביע ביום הבחירות, האם נחשב לעוסק במצוה בהליכתו ובחזרתו ויהא פטור ממצוה אחרת?

הגר"ח קניבסקי: "כן".

שאלה: אדם שיש לו מקום קרוב לביתו ששם מצביע ביום הבחירות, ובית הכנסת ששם הוא מתפלל שחרית נמצא יותר רחוק, וכעת שיוצא להתפלל עומד לפניו המצוה להצביע ועשית ככל אשר יורוך, ויש לו מצוה להתפלל שחרית, מה יעשה קודם? והאם יש כאן בעיה של מעבירין על המצוות ויצטרך קודם להצביע ואח"כ להתפלל?

הגר"ח קניבסקי: "בחירות קודם".

שאלה: מי שצריך למול את בנו ביום הבחירות, איזה מצוה צריך לעשות קודם, האם להצביע לבחירות או מצות מילה?

הגר"ח קניבסקי: "להצביע".

שאלה: האם יש עדיפות להוציא מכספו הפרטי לצורך ההוצאות שיוכל להצביע ולא לקבל דרך מתנה, כמו שיש ענין להוציא הוצאות לצורך מצוה?

הגר"ח קניבסקי: "מצוה".

שאלה: לסוברים שמצוה דאורייתא צריכה כוונה, האם בשעה שהולך להצביע ומקיים מצוה דאורייתא צריך לכוון ולדעת שמקיים ועשית ככל אשר יורוך?

הגר"ח קניבסקי: "כן".

לפני הבחירות האחרונות, לפני כשנה, בירך מורי ורבי מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל את אלו מחו"ל שיקשיבו להוראתו ויגיעו במיוחד לארץ ישראל, כדי להצביע ל'יהדות התורה',  יזכו לכסף, ואני נשאלתי אז על ידי כמה יהודים: מדוע מרן הגר"ח בירך אותם דווקא בברכת הכסף?

עניתי להם בפשטות: כידוע, ר' חיים סומך תמיד תמיד את ברכותיו על מרחבי הש"ס והמדרשים, והלא זאת גמרא ערוכה במסכת שבת .(קיט, א): "בעא מיניה רבי מרבי ישמעאל ברבי יוסי: עשירים שבארץ ישראל, במה הן זוכין? אמר לו: בשביל שמעשרין, שנאמר 'עשר תעשר' - עשר בשביל שתתעשר. שבבבל במה הן זוכין? - אמר לו: בשביל שמכבדין את התורה, ושבשאר ארצות במה הן זוכין? אמר לו: בשביל שמכבדין את השבת".

הרי שבני חו"ל, שאינם חייבים בתרומות ומעשרות על הפירות, זוכים לעשירות בזכות שמכבדים תורה ושבת, ופשוט היה לר' חיים שאלו שיטרחו ויטוסו מחו"ל לארץ ישראל כדי להצביע למפלגה חרדית בבחירות, יש בזה כבוד התורה וכבוד השבת, ולכן פשוט לו שיזכו לעשירות...

בכל מערכת בחירות ישנם מאות אלפי מצביעים שמתייחסים להצבעתם כשעשוע בעלמא. לכן הם בוחרים בכל פעם בצעצוע החדש והנוצץ. פעם זה רפול ופעם 'קדימה', פעם 'מפלגת הגימלאים' ופעם לפיד או 'הימין החדש'. הפעם זה הכוכב החדש בן גביר, (זה שעולה להר הבית בניגוד לדעת רוב מוחלט של מנין ובנין גדולי ישראל, כולל רבני הרבנות הראשית לדורותיהם. כולל רבני הציונות הדתית בימינו אנו. הצבעה לבן גביר ופעילותו להשגת תקציבים וסיוע לעולים להר הבית אחרי הרכבת הממשלה, למשל, אם אכן כך יהיה, ח"ו, תגרום למצביעיו להשתתף איתו בשמי שמים בעבירה זו, שיש בה חיוב כרת, רח"ל!!).

אך האמת היא שהבחירות הם לא שעשוע בעלמא או סתם קוריוז ליצני ומצחיק. אין דבר רציני יותר ממנו. גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א עומדים חרדים בימי הכרעה שכאלו, אצים להצביע מיד לאחר תפילת שחרית ומעתירים בתפילה להצלחת היהדות החרדית בשמירה על עיקרי הדת בארצנו, פלטרין של מלך. מבחינת גדולי ישראל, מדובר במלחמה על כבוד שמים, אליה צריך לגשת כמו לכל מצוה וחיוב תורתי. ואם לפני מצוות תקיעת שופר אסור לאכול, כדי לא להימשך אחר האכילה ולעסוק בדברים אחרים לפני קיום המצוה, הרי –כך פשוט למרן שר התורה זצ"ל- כך גם במצוות ההצבעה בבחירות. כמה זה מחייב אותנו!!.