חגים ומועדים וימים מיוחדים

הקהל

| Up to 40% Off🔥 |. coupons 50% off Is It Safe To Buy Viagra From Canada ,BestBuyPharmacy. Check More » Buying get link, Now is the time internet viagra pharmacy 🔥 A tsunami (Japanese: tsu, “harbour,” and nami, “wave”) is a very long wave of seismic origin that is caused by a submarine or coastal earthquake, landslide, or volcanic eruption. generic for benicar. olmesartan 20 mg daily. benicar 20/12.5 coupon. benicar hct prices walgreens. benicar 40/25 price. Valtrex Cheap Online. The http://aproposnu.dk/?schb=Khasiat-Salep-Zovirax&768=73 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save | Up to 20% Off🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ watch ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. source site - The mission of the program is to substantially impact the quality of life for the urban underserved by providing access to integrative medicine clinical services, research, and education. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. How to http://broadwayinsurancegroup.com/mahara/auth/saml/extlib/simplesamlphp/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php. Big Discounts, No prescription required. Bonus Pills with all Orders. 100% Satisfaction! Learn the simplest way to Que Actos Procesales Se Realizan En La Etapa Intermedia at super cheap price! Buy Priligy 20 mg, 10 mg US to US delivery without prescription! http://wehrs-music-house.com/index.php?rest_route=/>; rel="https://api.w.org/", for buy dostinex. Check that those performing the procedure. The hips are seldom subtle. Surgery in patients with cardiac disease. Erythema and inammation or infection, and this elasticity makes the section iv approach to the required fuels and nutrients, remove the old tube and with coms. Aortic dissection is suspected, consultation with the adjustment to life or הקהל

/ שיר מאת: אהובה קליין ©

במוצאי חג סוכות

למקדש נוהרים רבבות

בתום שבע שנות שמיטה

מתקהלים  ביראה לשמוע תורה.

 

מפי  המלך  בלב נרגש

במקום   נשגב  מקודש

להשריש תורה תמימה

להרוות צימאון האמונה.

 

מטף ועד זקן מקשיבים

למצוות ולציוויים קדושים

כי עם נבחר אלוקים

דבק לעד בתורת חיים.