מאמרים

נרות השבת בידיך - מאת שרה

נרות השבת בידיך,

יכול להיות שאת כבר מדליקה נרות שבת 
כל שבוע ביום שישי לפני שקיעת החמה, 
כמסורת יפה שראית בבית אמא וסבתא ...
אך בואי נוסיף עוד כמה רבדים להדלקה 
שהיא מהות הרבה יותר ממסורת...

דעי לך שכשאת מדליקה את הנרות 
הינך מאירה את העולם, ממש. 
וכמו שאת בריאה של השם יתברך 
כה אהובה, ומיוחדת, 
כך גם השבת. והיא מהות בפני עצמה.

וכשאת מדליקה את הנרות 
את מכניסה לביתך מלכה, 
את מכניסה לביתך יום מיוחד 
שחתום בקדושת המלך, ריבון כל המעשים – 
הקדוש ברוך הוא שברא אותך לכבודו – 
- שברא אותך באהבתו -.
בזמן ההדלקה שורה עליך שכינה ,
שורה שמירה על הבית, על ילדיך וכל אוהביך,
לא לרגע אחד כי אם לכל השבוע הבא ....

גם לנערה טוב להדליק את הנר או הנרות , 
וכמו אמא לבקש אחרי כן מה שיש בלב , 
כי לדבר עם השם לא תמיד מתאפשר 
והנה כאן עוצר הזמן מלכת, כי מלכת השבת נכנסת ...
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם 
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת

כמו בחופה, כשעומדים לכבוד הכלה 
המתהלכת לעבר חתנה, 
גם את עמדי ובקשי כי קולך ישמע , 
על ביתך על חבריך, 
על גלעד שליט שעדין לא בבית 
על בית המקדש, ביתו של ה', 
שיבנה במהרה בימנו אמן 
ועל משיח צדקינו שלו אנו מחכים 
ושגאולתנו האישית והכללית תבוא ברחמים ובשמחה 
עם אליהו הנביא במהרה. 

לשמור את השבת כהלכתה זה לא קשה: צריך רק הכוונה, 
אז לכל שאלה אפשר לקבל תשובה
אולי לא בחרוזים, אך באהבת שבת אחים ואחיות.
שיהיו בשורות טובות ! שבת שלום לכולם !